Aktivitet: Kvällskurs - Purple Pen, OOM och utskrifter - 9 april

Aktivitet Kvällskurs - Purple Pen, OOM och utskrifter - 9 april
Arrangör Tullinge SK
Anmälningsstopp söndag 8 april 2018 klockan 0:00
Starttid måndag 9 april 2018 klockan 18:00
Kontaktperson Henrik Persson
Antal anmälda deltagare 15

Anmälningar

Namn Jag deltager gärna i kursen Kan ta med egen dator (om det behövs)
Peter Bergman Ja Ja
Wilhelm Bergman Ja Ja
Alva Bladh Ja Ja
Henrik Bladh Ja Ja
Johannes Bladh Ja Ja
Anna Blomgren Ja
Jacob Bolin Ja
Daniel Helander Ja Ja
Lennart Hävrén Ja Ja
Lovisa Höglund Ja
Tina Junegard Ja Nej
Kenneth Jönsson Ja Ja
Patrik Leickt Ja Ja
Björn Normark Ja Ja
Henrik Trofast Ja Ja

Annonser