IF Hagen inbjuder till

Sommarsprintstafett

måndagen den 4 juli 2016

 (Arrangörernas generalrepetition för U10-mila)

En klass för samtliga kombinationer, minst två löpare per lag. 

Sträcka

Längd (meter)

Karaktär

Svårighetsgrad

1

1200 – 1260

Gafflad

Gul

2

1200 – 1260

Gafflad

Gul

3

1140

Rak

Gul

4

1480

Rak

Orange

5

1220

Rak Parallell

Vit

6

1210 – 1240

Gafflad

Vit

7

1210 – 1240

Gafflad

Vit

8

1140

Gafflad

Gul

9

1140

Gafflad

Gul

10

1510

Rak

Orange

 

STRÄCKA 5

Sträcka 5 är parallell som för löpas av 1, 2 eller tre löpare som går ut samtidigt. Förste löpare i mål växlar till nästa sträcka.

EL. STÄMPLING

SportIdent kommer att användas, bricka knyts till löpare vid ingång till start/växling, samma bricka kan endast användas EN gång, brickhyra 20:-

AVGIFTER

Lagavgift 150 kr, faktureras till rena klubblag i efterhand, i övrigt betalas avgift kontant på plats vid uthämtning av lagkuvert på TC.
Efteranmälan 225 kr.

ANMÄLAN

Oss tillhanda senast fredagen den 1/7 via Eventor. Ange deltagare per sträcka. Samma löpare kan springa flera sträckor, dock ej två sträckor i rad (lämna sträcka blank om samma löpare redan finns med på en sträcka tidigare, begränsning i Eventor). Lagsammansättning är helt fri. Bricknummer behöver EJ anges.
Länk till Eventor anmälan.

EFTERANMÄLAN

Oss tillhanda senast söndagen den 3/7 via Eventor. I övrigt se anmälan ovan.

SAMLING

Hagenstugan. Följ skyltning mot Billingehus i Skövde. Parkering i direkt anslutning till TC.
Länk till karta med samlingsplats

START

Start kl. 18.00. Uthämtning av lagkuvert med nummerlappar senast 17:45 vid TC.

KARTA

Skala 1:5 000 , OBS normal kartnorm, ej sprintnorm.

TERRÄNGBESKR.

Terrängtyp – Friluftsområde med många vägar och stigar.
Kupering – Svag.
Framkomlighet – Mestadels god, täta partier och mossar förekommer.

SERVICE

Toaletter, omklädning och dusch inomhus Hagenstugan.

TÄVLINGSLEDN.

Tävlingsledare

Åke Wijkmark

0735 588 315