Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Nyköpingsorienteringen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,22 33
-16 år 3,80 2
17-20 år 3,81 7
21-34 år 4,45 3
35-54 år 4,26 11
55- år 4,50 10
Kvinnor 4,13 7
Män 4,25 26
Tävlande 4,21 31
Ej tävlande 4,50 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 33
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  57 %
  43 %
  3,57 7
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  55 %
  45 %
  4,55 11
  55- år
  70 %
  30 %
  4,70 10
  Kvinnor
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Män
  46 %
  42 %
  12 %
  4,35 26
  Tävlande
  45 %
  45 %
  10 %
  4,35 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  45 %
  12 %
  3 %
  3 %
  4,19 33
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  45 %
  36 %
  9 %
  9 %
  4,40 11
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 10
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,33 7
  Män
  38 %
  42 %
  15 %
  4 %
  4,15 26
  Tävlande
  35 %
  45 %
  13 %
  3 %
  3 %
  4,17 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  52 %
  42 %
  6 %
  4,45 33
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  29 %
  71 %
  4,29 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  55 %
  36 %
  9 %
  4,45 11
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 10
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Män
  58 %
  38 %
  4 %
  4,54 26
  Tävlande
  52 %
  42 %
  6 %
  4,45 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  52 %
  18 %
  3 %
  4,03 33
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,57 7
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  18 %
  64 %
  18 %
  4,00 11
  55- år
  50 %
  40 %
  10 %
  4,40 10
  Kvinnor
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 7
  Män
  31 %
  46 %
  19 %
  4 %
  4,04 26
  Tävlande
  26 %
  52 %
  19 %
  3 %
  4,00 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  45 %
  12 %
  15 %
  3 %
  3,73 33
  -16 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  17-20 år
  57 %
  14 %
  29 %
  3,29 7
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  27 %
  36 %
  18 %
  18 %
  3,73 11
  55- år
  30 %
  60 %
  10 %
  4,10 10
  Kvinnor
  29 %
  14 %
  43 %
  14 %
  3,57 7
  Män
  23 %
  54 %
  4 %
  15 %
  4 %
  3,77 26
  Tävlande
  23 %
  48 %
  10 %
  16 %
  3 %
  3,71 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  30 %
  21 %
  6 %
  4,09 33
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  27 %
  36 %
  27 %
  9 %
  3,82 11
  55- år
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,20 10
  Kvinnor
  43 %
  14 %
  43 %
  4,00 7
  Män
  42 %
  35 %
  15 %
  8 %
  4,12 26
  Tävlande
  39 %
  32 %
  23 %
  6 %
  4,03 31
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  39 %
  3 %
  3 %
  4,45 33
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,27 11
  55- år
  80 %
  20 %
  4,80 10
  Kvinnor
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Män
  58 %
  35 %
  4 %
  4 %
  4,46 26
  Tävlande
  55 %
  39 %
  3 %
  3 %
  4,45 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  45 %
  15 %
  6 %
  4,06 33
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  57 %
  29 %
  14 %
  3,43 7
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  35-54 år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  55- år
  50 %
  40 %
  10 %
  4,40 10
  Kvinnor
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  3,71 7
  Män
  38 %
  42 %
  15 %
  4 %
  4,15 26
  Tävlande
  32 %
  45 %
  16 %
  6 %
  4,03 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  39 %
  6 %
  15 %
  4,39 33
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  35-54 år
  45 %
  36 %
  18 %
  4,56 11
  55- år
  70 %
  20 %
  10 %
  4,78 10
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Män
  42 %
  35 %
  4 %
  19 %
  4,48 26
  Tävlande
  39 %
  39 %
  6 %
  16 %
  4,38 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  33 %
  3 %
  9 %
  4,53 33
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,00 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  55 %
  45 %
  4,55 11
  55- år
  70 %
  30 %
  5,00 10
  Kvinnor
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Män
  54 %
  31 %
  4 %
  12 %
  4,52 26
  Tävlande
  55 %
  32 %
  3 %
  10 %
  4,54 31
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2

Annonser