Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Borås 2015, etapp 1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,03 77
-16 år 4,24 2
17-20 år 3,85 3
21-34 år 3,82 7
35-54 år 4,11 39
55- år 3,95 26
Kvinnor 4,02 18
Män 4,03 59
Tävlande 4,04 73
Ej tävlande 3,43 4
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  43 %
  12 %
  3 %
  3 %
  4,24 77
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  14 %
  43 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,67 7
  35-54 år
  41 %
  51 %
  8 %
  4,33 39
  55- år
  46 %
  38 %
  12 %
  4 %
  4,36 26
  Kvinnor
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,11 18
  Män
  39 %
  46 %
  12 %
  3 %
  4,28 59
  Tävlande
  41 %
  44 %
  11 %
  3 %
  1 %
  4,25 73
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  31 %
  23 %
  6 %
  8 %
  3,94 77
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  29 %
  57 %
  14 %
  3,67 7
  35-54 år
  28 %
  41 %
  18 %
  10 %
  3 %
  3,89 39
  55- år
  35 %
  31 %
  23 %
  4 %
  8 %
  4,04 26
  Kvinnor
  17 %
  44 %
  17 %
  11 %
  11 %
  3,75 18
  Män
  36 %
  27 %
  25 %
  5 %
  7 %
  4,00 59
  Tävlande
  33 %
  32 %
  25 %
  5 %
  5 %
  3,97 73
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  3,00 4
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  22 %
  8 %
  4 %
  3 %
  22 %
  4,23 77
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  21-34 år
  43 %
  14 %
  14 %
  29 %
  3,60 7
  35-54 år
  44 %
  28 %
  8 %
  3 %
  18 %
  4,38 39
  55- år
  38 %
  19 %
  12 %
  4 %
  4 %
  23 %
  4,10 26
  Kvinnor
  22 %
  28 %
  11 %
  11 %
  28 %
  3,85 18
  Män
  47 %
  20 %
  7 %
  2 %
  3 %
  20 %
  4,34 59
  Tävlande
  42 %
  23 %
  8 %
  3 %
  3 %
  21 %
  4,26 73
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  47 %
  17 %
  3 %
  4,17 77
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  14 %
  57 %
  29 %
  3,86 7
  35-54 år
  36 %
  46 %
  18 %
  4,18 39
  55- år
  35 %
  46 %
  12 %
  8 %
  4,25 26
  Kvinnor
  28 %
  56 %
  17 %
  4,11 18
  Män
  36 %
  44 %
  17 %
  3 %
  4,19 59
  Tävlande
  34 %
  49 %
  16 %
  4,18 73
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  4,00 4
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  36 %
  10 %
  12 %
  3 %
  3 %
  3,95 77
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 3
  21-34 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,00 7
  35-54 år
  46 %
  36 %
  8 %
  5 %
  5 %
  4,13 39
  55- år
  31 %
  23 %
  19 %
  19 %
  8 %
  3,71 26
  Kvinnor
  39 %
  33 %
  17 %
  11 %
  3,89 18
  Män
  36 %
  37 %
  8 %
  15 %
  3 %
  3,96 59
  Tävlande
  37 %
  38 %
  11 %
  12 %
  1 %
  3,97 73
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  3,00 4
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  35 %
  25 %
  6 %
  4 %
  3 %
  3,77 77
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  21-34 år
  29 %
  29 %
  43 %
  3,86 7
  35-54 år
  36 %
  41 %
  23 %
  4,13 39
  55- år
  19 %
  23 %
  19 %
  19 %
  12 %
  8 %
  3,21 26
  Kvinnor
  28 %
  33 %
  33 %
  6 %
  3,78 18
  Män
  27 %
  36 %
  22 %
  8 %
  3 %
  3 %
  3,77 59
  Tävlande
  27 %
  36 %
  26 %
  7 %
  4 %
  3,75 73
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  4,50 4
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  32 %
  10 %
  8 %
  1 %
  3 %
  4,16 77
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  35-54 år
  54 %
  31 %
  8 %
  5 %
  3 %
  4,28 39
  55- år
  38 %
  35 %
  8 %
  12 %
  8 %
  4,08 26
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  11 %
  6 %
  4,28 18
  Män
  44 %
  32 %
  10 %
  8 %
  2 %
  3 %
  4,12 59
  Tävlande
  47 %
  34 %
  10 %
  8 %
  1 %
  4,16 73
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  4,00 4
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  29 %
  27 %
  3 %
  1 %
  4 %
  4,00 77
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  29 %
  29 %
  43 %
  3,86 7
  35-54 år
  33 %
  31 %
  33 %
  3 %
  3,95 39
  55- år
  38 %
  27 %
  19 %
  4 %
  12 %
  4,13 26
  Kvinnor
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 18
  Män
  37 %
  20 %
  32 %
  3 %
  2 %
  5 %
  3,93 59
  Tävlande
  37 %
  30 %
  27 %
  3 %
  1 %
  1 %
  4,00 73
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  4,00 4
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  22 %
  17 %
  3 %
  5 %
  23 %
  3,90 77
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  29 %
  14 %
  14 %
  43 %
  3,00 7
  35-54 år
  33 %
  21 %
  13 %
  5 %
  5 %
  23 %
  3,93 39
  55- år
  27 %
  27 %
  23 %
  4 %
  19 %
  3,90 26
  Kvinnor
  39 %
  11 %
  17 %
  6 %
  28 %
  4,08 18
  Män
  27 %
  25 %
  17 %
  3 %
  5 %
  22 %
  3,85 59
  Tävlande
  32 %
  23 %
  16 %
  3 %
  5 %
  21 %
  3,91 73
  Ej tävlande
  25 %
  75 %
  3,00 4
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  29 %
  12 %
  6 %
  5 %
  18 %
  3,87 77
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  29 %
  14 %
  14 %
  43 %
  4,25 7
  35-54 år
  28 %
  33 %
  10 %
  10 %
  3 %
  15 %
  3,88 39
  55- år
  31 %
  27 %
  15 %
  4 %
  12 %
  12 %
  3,70 26
  Kvinnor
  28 %
  33 %
  17 %
  22 %
  4,14 18
  Män
  31 %
  27 %
  10 %
  8 %
  7 %
  17 %
  3,80 59
  Tävlande
  32 %
  30 %
  12 %
  4 %
  4 %
  18 %
  3,98 73
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  1,67 4

Annonser