Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Borås 2015, etapp 5

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,94 61
-16 år 3,62 3
17-20 år 4,44 1
21-34 år 4,17 7
35-54 år 4,00 24
55- år 3,84 26
Kvinnor 4,02 15
Män 3,92 46
Tävlande 3,94 60
Ej tävlande 4,00 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  59 %
  7 %
  5 %
  3 %
  4,10 61
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  4,17 7
  35-54 år
  25 %
  58 %
  8 %
  8 %
  4,00 24
  55- år
  27 %
  62 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,16 26
  Kvinnor
  27 %
  47 %
  13 %
  7 %
  7 %
  4,00 15
  Män
  26 %
  63 %
  4 %
  4 %
  2 %
  4,13 46
  Tävlande
  27 %
  58 %
  7 %
  5 %
  3 %
  4,10 60
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  49 %
  18 %
  10 %
  3 %
  3 %
  3,68 61
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,33 7
  35-54 år
  21 %
  50 %
  13 %
  8 %
  8 %
  3,67 24
  55- år
  12 %
  42 %
  27 %
  15 %
  4 %
  3,52 26
  Kvinnor
  27 %
  60 %
  7 %
  7 %
  4,00 15
  Män
  13 %
  46 %
  22 %
  13 %
  2 %
  4 %
  3,57 46
  Tävlande
  17 %
  48 %
  18 %
  10 %
  3 %
  3 %
  3,67 60
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  31 %
  15 %
  7 %
  2 %
  16 %
  3,96 61
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  29 %
  29 %
  43 %
  4,50 7
  35-54 år
  38 %
  29 %
  17 %
  4 %
  4 %
  8 %
  4,00 24
  55- år
  27 %
  35 %
  19 %
  8 %
  12 %
  3,91 26
  Kvinnor
  13 %
  47 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,69 15
  Män
  35 %
  26 %
  15 %
  4 %
  2 %
  17 %
  4,05 46
  Tävlande
  30 %
  30 %
  15 %
  7 %
  2 %
  17 %
  3,96 60
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  31 %
  21 %
  13 %
  3 %
  3 %
  3,69 61
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  35-54 år
  29 %
  17 %
  38 %
  13 %
  4 %
  3,54 24
  55- år
  27 %
  42 %
  8 %
  15 %
  8 %
  3,88 26
  Kvinnor
  20 %
  33 %
  33 %
  7 %
  7 %
  3,53 15
  Män
  30 %
  30 %
  17 %
  15 %
  2 %
  4 %
  3,75 46
  Tävlande
  27 %
  32 %
  22 %
  13 %
  3 %
  3 %
  3,67 60
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  34 %
  15 %
  3 %
  2 %
  4,25 61
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  57 %
  43 %
  4,57 7
  35-54 år
  58 %
  33 %
  8 %
  4,50 24
  55- år
  31 %
  35 %
  23 %
  8 %
  4 %
  3,92 26
  Kvinnor
  40 %
  53 %
  7 %
  4,33 15
  Män
  48 %
  28 %
  17 %
  4 %
  2 %
  4,22 46
  Tävlande
  47 %
  33 %
  15 %
  3 %
  2 %
  4,25 60
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  34 %
  26 %
  8 %
  2 %
  3,87 61
  -16 år
  100 %
  3,00 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  29 %
  14 %
  43 %
  14 %
  3,57 7
  35-54 år
  42 %
  33 %
  21 %
  4 %
  4,13 24
  55- år
  23 %
  42 %
  19 %
  12 %
  4 %
  3,80 26
  Kvinnor
  20 %
  47 %
  33 %
  3,87 15
  Män
  33 %
  30 %
  24 %
  11 %
  2 %
  3,87 46
  Tävlande
  30 %
  33 %
  27 %
  8 %
  2 %
  3,86 60
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  52 %
  3 %
  2 %
  2 %
  4,35 61
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 7
  35-54 år
  50 %
  46 %
  4 %
  4,46 24
  55- år
  35 %
  58 %
  4 %
  4 %
  4,32 26
  Kvinnor
  53 %
  40 %
  7 %
  4,47 15
  Män
  37 %
  57 %
  2 %
  2 %
  2 %
  4,31 46
  Tävlande
  42 %
  52 %
  3 %
  2 %
  2 %
  4,36 60
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  38 %
  15 %
  8 %
  2 %
  3 %
  3,98 61
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  35-54 år
  50 %
  25 %
  13 %
  8 %
  4 %
  4,08 24
  55- år
  23 %
  42 %
  15 %
  12 %
  8 %
  3,83 26
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  13 %
  7 %
  4,07 15
  Män
  33 %
  37 %
  15 %
  11 %
  4 %
  3,95 46
  Tävlande
  33 %
  38 %
  15 %
  8 %
  2 %
  3 %
  3,97 60
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  25 %
  7 %
  8 %
  13 %
  30 %
  3,37 61
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,33 7
  35-54 år
  8 %
  25 %
  8 %
  4 %
  13 %
  42 %
  3,21 24
  55- år
  19 %
  19 %
  4 %
  15 %
  15 %
  27 %
  3,16 26
  Kvinnor
  20 %
  33 %
  7 %
  40 %
  4,00 15
  Män
  17 %
  22 %
  9 %
  11 %
  15 %
  26 %
  3,21 46
  Tävlande
  18 %
  25 %
  5 %
  8 %
  13 %
  30 %
  3,38 60
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  30 %
  15 %
  8 %
  3 %
  3 %
  4,00 61
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  35-54 år
  50 %
  25 %
  17 %
  4 %
  4 %
  4,13 24
  55- år
  27 %
  35 %
  15 %
  12 %
  4 %
  8 %
  3,75 26
  Kvinnor
  53 %
  20 %
  20 %
  7 %
  4,20 15
  Män
  37 %
  33 %
  13 %
  9 %
  4 %
  4 %
  3,93 46
  Tävlande
  42 %
  30 %
  13 %
  8 %
  3 %
  3 %
  4,02 60
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1

Annonser