Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Växjö OK, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,13 8
21-34 år 4,50 1
35-54 år 4,03 4
55- år 4,13 3
Kvinnor 4,17 2
Män 4,12 6
Tävlande 4,03 6
Ej tävlande 4,44 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  63 %
  4,38 8
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  75 %
  13 %
  13 %
  4,63 8
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  Tävlande
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Tävlande
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  75 %
  3,25 8
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  100 %
  3,00 4
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  100 %
  3,00 2
  Män
  33 %
  67 %
  3,33 6
  Tävlande
  33 %
  67 %
  3,33 6
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  3,75 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  63 %
  4,38 8
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  63 %
  4,38 8
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  50 %
  13 %
  3,43 8
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  33 %
  67 %
  3,33 6
  Tävlande
  33 %
  67 %
  3,33 6
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Tävlande
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  63 %
  13 %
  4,29 8
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2

Annonser