Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Wild West-sprinten

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,86 10
17-20 år 3,10 1
35-54 år 3,65 5
55- år 4,30 4
Kvinnor 3,63 2
Män 3,92 8
Tävlande 3,90 9
Ej tävlande 3,60 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  40 %
  10 %
  4,40 10
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Tävlande
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  30 %
  10 %
  20 %
  3,90 10
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  3,20 5
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  100 %
  2,00 2
  Män
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Tävlande
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,11 9
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  30 %
  30 %
  4,57 10
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  20 %
  20 %
  60 %
  4,50 5
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  5,00 2
  Män
  38 %
  38 %
  25 %
  4,50 8
  Tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 9
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  70 %
  20 %
  3,90 10
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  80 %
  20 %
  3,80 5
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  Tävlande
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  10 %
  10 %
  10 %
  40 %
  2,80 10
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  20 %
  20 %
  60 %
  2,40 5
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,75 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  2,50 2
  Män
  38 %
  13 %
  13 %
  38 %
  2,88 8
  Tävlande
  33 %
  11 %
  11 %
  11 %
  33 %
  3,00 9
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  40 %
  10 %
  20 %
  10 %
  3,40 10
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,40 5
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  25 %
  25 %
  13 %
  25 %
  13 %
  3,25 8
  Tävlande
  22 %
  33 %
  11 %
  22 %
  11 %
  3,33 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  30 %
  20 %
  30 %
  3,40 10
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  40 %
  20 %
  40 %
  3,00 5
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,75 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Män
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 8
  Tävlande
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  3,56 9
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  50 %
  10 %
  10 %
  10 %
  3,89 10
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  25 %
  38 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,86 8
  Tävlande
  22 %
  44 %
  11 %
  11 %
  11 %
  3,88 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Tävlande
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  20 %
  10 %
  10 %
  4,30 10
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  63 %
  25 %
  13 %
  4,50 8
  Tävlande
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,22 9
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser