*** Instance-specific ***

Sammanställning av deltagarenkät, DM, lång, Göteborg

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,99 13
-16 år 4,17 2
21-34 år 3,74 2
35-54 år 3,91 3
55- år 4,05 6
Kvinnor 4,00 7
Män 3,99 6
Tävlande 4,01 12
Ej tävlande 3,86 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  46 %
  8 %
  4,50 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  Kvinnor
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  Tävlande
  50 %
  42 %
  8 %
  4,55 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  46 %
  8 %
  8 %
  4,15 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Män
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  Tävlande
  42 %
  42 %
  8 %
  8 %
  4,17 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  62 %
  8 %
  4,15 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  100 %
  4,00 3
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,00 7
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  33 %
  58 %
  8 %
  4,17 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  54 %
  15 %
  4,15 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  29 %
  71 %
  4,29 7
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  Tävlande
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  38 %
  8 %
  15 %
  23 %
  3,08 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  2,50 6
  Kvinnor
  29 %
  14 %
  14 %
  43 %
  2,29 7
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,00 6
  Tävlande
  17 %
  42 %
  8 %
  8 %
  25 %
  3,17 12
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  23 %
  38 %
  8 %
  3,77 13
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,83 6
  Kvinnor
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  Män
  33 %
  17 %
  50 %
  3,83 6
  Tävlande
  33 %
  25 %
  33 %
  8 %
  3,83 12
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  46 %
  23 %
  8 %
  3,85 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  Män
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  Tävlande
  25 %
  42 %
  25 %
  8 %
  3,83 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  54 %
  23 %
  8 %
  3,92 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  55- år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Män
  50 %
  33 %
  17 %
  3,60 6
  Tävlande
  17 %
  50 %
  25 %
  8 %
  3,91 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  62 %
  15 %
  15 %
  3,91 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  55- år
  100 %
  4,00 6
  Kvinnor
  14 %
  57 %
  29 %
  3,86 7
  Män
  67 %
  33 %
  4,00 6
  Tävlande
  8 %
  67 %
  8 %
  17 %
  4,00 12
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  62 %
  4,38 13
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  55- år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Kvinnor
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Män
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  23 %
  15 %
  8 %
  31 %
  3,89 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 6
  Kvinnor
  29 %
  29 %
  14 %
  29 %
  4,20 7
  Män
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  33 %
  3,50 6
  Tävlande
  25 %
  17 %
  17 %
  8 %
  33 %
  3,88 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  31 %
  8 %
  38 %
  4,25 13
  -16 år
  100 %
  2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  4,20 6
  Kvinnor
  43 %
  14 %
  43 %
  3,75 7
  Män
  50 %
  17 %
  33 %
  4,75 6
  Tävlande
  25 %
  25 %
  8 %
  42 %
  4,29 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  46 %
  8 %
  38 %
  4,00 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  55- år
  67 %
  17 %
  17 %
  3,80 6
  Kvinnor
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  Män
  33 %
  67 %
  4,00 6
  Tävlande
  8 %
  42 %
  8 %
  42 %
  4,00 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  15 %
  8 %
  62 %
  4,00 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  17 %
  83 %
  4,00 6
  Kvinnor
  29 %
  71 %
  5,00 7
  Män
  33 %
  17 %
  50 %
  3,33 6
  Tävlande
  8 %
  17 %
  8 %
  67 %
  3,75 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser