Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Swedish League, #1, sprint (WRE), med Brösarpssprinten

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,59 26
-16 år 3,46 3
17-20 år 3,58 4
21-34 år 3,36 6
35-54 år 3,61 8
55- år 3,94 5
Kvinnor 3,37 8
Män 3,69 18
Tävlande 3,56 24
Ej tävlande 4,00 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  31 %
  35 %
  8 %
  3,77 26
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 4
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 6
  35-54 år
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  50 %
  13 %
  3,38 8
  Män
  33 %
  33 %
  28 %
  6 %
  3,94 18
  Tävlande
  25 %
  29 %
  38 %
  8 %
  3,71 24
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  35 %
  42 %
  12 %
  4 %
  3,40 26
  -16 år
  67 %
  33 %
  2,67 3
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  21-34 år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  35-54 år
  13 %
  25 %
  63 %
  3,50 8
  55- år
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  25 %
  38 %
  3,13 8
  Män
  6 %
  39 %
  50 %
  6 %
  3,53 18
  Tävlande
  8 %
  33 %
  42 %
  13 %
  4 %
  3,39 24
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  31 %
  50 %
  8 %
  4 %
  4 %
  3,24 26
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,00 3
  17-20 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 6
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 8
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  2,75 5
  Kvinnor
  63 %
  38 %
  3,63 8
  Män
  6 %
  17 %
  56 %
  11 %
  6 %
  6 %
  3,06 18
  Tävlande
  4 %
  33 %
  50 %
  8 %
  4 %
  3,25 24
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  46 %
  27 %
  8 %
  4 %
  3,72 26
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  83 %
  17 %
  3,83 6
  35-54 år
  25 %
  13 %
  38 %
  25 %
  3,38 8
  55- år
  80 %
  20 %
  3,80 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 8
  Män
  22 %
  44 %
  17 %
  11 %
  6 %
  3,82 18
  Tävlande
  17 %
  46 %
  25 %
  8 %
  4 %
  3,74 24
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  8 %
  15 %
  35 %
  19 %
  4 %
  2,72 26
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,50 3
  17-20 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,75 4
  21-34 år
  17 %
  33 %
  50 %
  1,67 6
  35-54 år
  25 %
  13 %
  38 %
  25 %
  2,75 8
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  38 %
  25 %
  13 %
  2,29 8
  Män
  22 %
  11 %
  17 %
  33 %
  17 %
  2,89 18
  Tävlande
  17 %
  8 %
  13 %
  38 %
  21 %
  4 %
  2,61 24
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  31 %
  23 %
  23 %
  8 %
  3,42 26
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  17-20 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  21-34 år
  33 %
  67 %
  2,67 6
  35-54 år
  38 %
  13 %
  38 %
  13 %
  3,75 8
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  13 %
  38 %
  13 %
  3,14 8
  Män
  17 %
  33 %
  28 %
  17 %
  6 %
  3,53 18
  Tävlande
  17 %
  25 %
  25 %
  25 %
  8 %
  3,36 24
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  27 %
  19 %
  4 %
  4 %
  4,20 26
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  17-20 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  21-34 år
  50 %
  17 %
  33 %
  4,17 6
  35-54 år
  38 %
  13 %
  38 %
  13 %
  3,75 8
  55- år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  38 %
  13 %
  3,86 8
  Män
  56 %
  28 %
  11 %
  6 %
  4,33 18
  Tävlande
  46 %
  25 %
  21 %
  4 %
  4 %
  4,17 24
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  42 %
  23 %
  8 %
  4 %
  3,73 26
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 6
  35-54 år
  25 %
  38 %
  13 %
  25 %
  3,63 8
  55- år
  80 %
  20 %
  3,40 5
  Kvinnor
  38 %
  63 %
  3,38 8
  Män
  33 %
  44 %
  6 %
  11 %
  6 %
  3,89 18
  Tävlande
  25 %
  38 %
  25 %
  8 %
  4 %
  3,71 24
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  27 %
  27 %
  4 %
  8 %
  4,00 26
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  35-54 år
  50 %
  13 %
  38 %
  4,13 8
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  50 %
  13 %
  3,38 8
  Män
  44 %
  28 %
  17 %
  11 %
  4,31 18
  Tävlande
  38 %
  21 %
  29 %
  4 %
  8 %
  4,00 24
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  31 %
  12 %
  15 %
  4 %
  8 %
  3,75 26
  -16 år
  67 %
  33 %
  2,00 3
  17-20 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  21-34 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  35-54 år
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  3,75 8
  55- år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Män
  28 %
  33 %
  11 %
  17 %
  6 %
  6 %
  3,65 18
  Tävlande
  29 %
  29 %
  13 %
  17 %
  4 %
  8 %
  3,68 24
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser