Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Event, dag 2, Downhill Sprint

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,98 20
-16 år 4,14 3
17-20 år 3,92 3
21-34 år 3,86 3
35-54 år 3,76 7
55- år 4,43 4
Kvinnor 4,00 6
Män 3,98 14
Tävlande 4,01 18
Ej tävlande 3,69 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  40 %
  15 %
  5 %
  5 %
  5 %
  3,89 20
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,57 7
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Män
  29 %
  36 %
  14 %
  7 %
  7 %
  7 %
  3,77 14
  Tävlande
  33 %
  44 %
  6 %
  6 %
  6 %
  6 %
  4,00 18
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  45 %
  20 %
  20 %
  3,94 20
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  57 %
  29 %
  14 %
  3,67 7
  55- år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  33 %
  17 %
  50 %
  3,67 6
  Män
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  4,00 14
  Tävlande
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  4,00 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  35 %
  25 %
  4,53 20
  -16 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 3
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  35-54 år
  29 %
  71 %
  4,29 7
  55- år
  25 %
  25 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  50 %
  4,33 6
  Män
  50 %
  36 %
  14 %
  4,58 14
  Tävlande
  44 %
  33 %
  22 %
  4,57 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  40 %
  10 %
  5 %
  4,37 20
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,33 4
  Kvinnor
  67 %
  17 %
  17 %
  4,80 6
  Män
  36 %
  50 %
  14 %
  4,21 14
  Tävlande
  50 %
  39 %
  11 %
  4,39 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  30 %
  25 %
  5 %
  10 %
  5 %
  3,58 20
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  100 %
  3,00 3
  35-54 år
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  3,67 7
  55- år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  Kvinnor
  17 %
  17 %
  67 %
  3,50 6
  Män
  29 %
  36 %
  7 %
  7 %
  14 %
  7 %
  3,62 14
  Tävlande
  28 %
  28 %
  22 %
  6 %
  11 %
  6 %
  3,59 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  55 %
  25 %
  10 %
  3,83 20
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  17-20 år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  71 %
  14 %
  14 %
  3,83 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  83 %
  17 %
  3,83 6
  Män
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,83 14
  Tävlande
  11 %
  50 %
  28 %
  11 %
  3,81 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  40 %
  20 %
  10 %
  5 %
  15 %
  3,47 20
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,17 7
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Kvinnor
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  Män
  7 %
  50 %
  14 %
  7 %
  7 %
  14 %
  3,50 14
  Tävlande
  11 %
  39 %
  22 %
  11 %
  6 %
  11 %
  3,44 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  40 %
  25 %
  15 %
  3,94 20
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  14 %
  29 %
  57 %
  3,57 7
  55- år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  17 %
  67 %
  17 %
  4,20 6
  Män
  21 %
  29 %
  36 %
  14 %
  3,83 14
  Tävlande
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  4,00 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  55 %
  25 %
  4,27 20
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  35-54 år
  86 %
  14 %
  4,00 7
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  33 %
  4,25 6
  Män
  21 %
  57 %
  21 %
  4,27 14
  Tävlande
  22 %
  56 %
  22 %
  4,29 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  30 %
  15 %
  10 %
  4,33 20
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  4,20 6
  Män
  50 %
  29 %
  14 %
  7 %
  4,38 14
  Tävlande
  50 %
  28 %
  11 %
  11 %
  4,44 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  25 %
  20 %
  5 %
  10 %
  3,80 20
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,43 7
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  Män
  43 %
  21 %
  21 %
  14 %
  3,79 14
  Tävlande
  39 %
  22 %
  22 %
  6 %
  11 %
  3,72 18
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2

Annonser