Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Swedish League, #3, lång (WRE), med publiktävling

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,66 52
17-20 år 3,80 10
21-34 år 3,54 16
35-54 år 3,57 11
55- år 3,75 15
Kvinnor 3,46 11
Män 3,72 41
Tävlande 3,67 50
Ej tävlande 2,67 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  50 %
  13 %
  12 %
  2 %
  6 %
  3,73 52
  17-20 år
  20 %
  60 %
  10 %
  10 %
  4,11 10
  21-34 år
  19 %
  31 %
  19 %
  13 %
  6 %
  13 %
  3,50 16
  35-54 år
  9 %
  36 %
  27 %
  27 %
  3,27 11
  55- år
  20 %
  73 %
  7 %
  4,07 15
  Kvinnor
  9 %
  27 %
  27 %
  36 %
  3,09 11
  Män
  20 %
  56 %
  10 %
  5 %
  2 %
  7 %
  3,92 41
  Tävlande
  18 %
  50 %
  14 %
  10 %
  2 %
  6 %
  3,77 50
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  33 %
  37 %
  6 %
  12 %
  3,61 52
  17-20 år
  10 %
  10 %
  50 %
  30 %
  3,43 10
  21-34 år
  6 %
  50 %
  25 %
  13 %
  6 %
  3,53 16
  35-54 år
  18 %
  36 %
  18 %
  9 %
  18 %
  3,78 11
  55- år
  20 %
  27 %
  53 %
  3,67 15
  Kvinnor
  9 %
  36 %
  36 %
  18 %
  3,67 11
  Män
  15 %
  32 %
  37 %
  7 %
  10 %
  3,59 41
  Tävlande
  14 %
  34 %
  38 %
  6 %
  8 %
  3,61 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  10 %
  27 %
  56 %
  1,69 52
  17-20 år
  10 %
  30 %
  60 %
  1,60 10
  21-34 år
  13 %
  25 %
  63 %
  1,50 16
  35-54 år
  18 %
  9 %
  73 %
  1,73 11
  55- år
  7 %
  13 %
  47 %
  33 %
  1,93 15
  Kvinnor
  18 %
  9 %
  9 %
  64 %
  1,82 11
  Män
  5 %
  10 %
  32 %
  54 %
  1,66 41
  Tävlande
  8 %
  10 %
  28 %
  54 %
  1,72 50
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  48 %
  15 %
  2 %
  6 %
  4,10 52
  17-20 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 10
  21-34 år
  25 %
  56 %
  13 %
  6 %
  4,13 16
  35-54 år
  27 %
  36 %
  18 %
  18 %
  4,11 11
  55- år
  40 %
  40 %
  13 %
  7 %
  4,13 15
  Kvinnor
  27 %
  36 %
  18 %
  18 %
  4,11 11
  Män
  29 %
  51 %
  15 %
  2 %
  2 %
  4,10 41
  Tävlande
  30 %
  50 %
  16 %
  2 %
  2 %
  4,10 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  38 %
  17 %
  10 %
  2 %
  3,96 52
  17-20 år
  50 %
  20 %
  30 %
  4,20 10
  21-34 år
  19 %
  50 %
  13 %
  19 %
  3,69 16
  35-54 år
  18 %
  27 %
  27 %
  18 %
  9 %
  3,50 11
  55- år
  47 %
  47 %
  7 %
  4,40 15
  Kvinnor
  18 %
  36 %
  18 %
  27 %
  3,45 11
  Män
  37 %
  39 %
  17 %
  5 %
  2 %
  4,10 41
  Tävlande
  32 %
  40 %
  18 %
  10 %
  3,94 50
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  35 %
  15 %
  19 %
  6 %
  4 %
  3,48 52
  17-20 år
  40 %
  20 %
  10 %
  30 %
  3,70 10
  21-34 år
  25 %
  19 %
  19 %
  19 %
  19 %
  3,13 16
  35-54 år
  36 %
  27 %
  18 %
  18 %
  3,22 11
  55- år
  20 %
  60 %
  7 %
  13 %
  3,87 15
  Kvinnor
  9 %
  36 %
  18 %
  18 %
  9 %
  9 %
  3,20 11
  Män
  24 %
  34 %
  15 %
  20 %
  5 %
  2 %
  3,55 41
  Tävlande
  22 %
  36 %
  16 %
  20 %
  6 %
  3,48 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  46 %
  8 %
  4 %
  4,36 52
  17-20 år
  60 %
  40 %
  4,60 10
  21-34 år
  44 %
  31 %
  25 %
  4,19 16
  35-54 år
  36 %
  45 %
  18 %
  4,44 11
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 15
  Kvinnor
  18 %
  64 %
  9 %
  9 %
  4,10 11
  Män
  49 %
  41 %
  7 %
  2 %
  4,43 41
  Tävlande
  44 %
  48 %
  8 %
  4,36 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  48 %
  25 %
  13 %
  3,87 52
  17-20 år
  30 %
  60 %
  10 %
  4,20 10
  21-34 år
  6 %
  50 %
  31 %
  13 %
  3,71 16
  35-54 år
  9 %
  64 %
  9 %
  18 %
  4,00 11
  55- år
  13 %
  27 %
  40 %
  20 %
  3,67 15
  Kvinnor
  9 %
  55 %
  18 %
  18 %
  3,89 11
  Män
  15 %
  46 %
  27 %
  12 %
  3,86 41
  Tävlande
  14 %
  50 %
  26 %
  10 %
  3,87 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  37 %
  17 %
  2 %
  37 %
  3,79 52
  17-20 år
  10 %
  40 %
  20 %
  30 %
  3,86 10
  21-34 år
  13 %
  31 %
  6 %
  6 %
  44 %
  3,89 16
  35-54 år
  9 %
  36 %
  18 %
  36 %
  3,86 11
  55- år
  40 %
  27 %
  33 %
  3,60 15
  Kvinnor
  9 %
  45 %
  45 %
  4,17 11
  Män
  7 %
  34 %
  22 %
  2 %
  34 %
  3,70 41
  Tävlande
  8 %
  38 %
  18 %
  2 %
  34 %
  3,79 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  38 %
  12 %
  4 %
  10 %
  4,19 52
  17-20 år
  70 %
  20 %
  10 %
  4,56 10
  21-34 år
  25 %
  44 %
  13 %
  6 %
  13 %
  4,00 16
  35-54 år
  36 %
  45 %
  9 %
  9 %
  4,30 11
  55- år
  27 %
  53 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,07 15
  Kvinnor
  36 %
  36 %
  18 %
  9 %
  4,20 11
  Män
  37 %
  39 %
  10 %
  5 %
  10 %
  4,19 41
  Tävlande
  38 %
  40 %
  10 %
  4 %
  8 %
  4,22 50
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  35 %
  6 %
  2 %
  40 %
  4,13 52
  17-20 år
  20 %
  40 %
  10 %
  30 %
  4,14 10
  21-34 år
  19 %
  25 %
  6 %
  6 %
  44 %
  4,00 16
  35-54 år
  9 %
  36 %
  55 %
  4,20 11
  55- år
  20 %
  40 %
  7 %
  33 %
  4,20 15
  Kvinnor
  9 %
  36 %
  18 %
  9 %
  27 %
  3,63 11
  Män
  20 %
  34 %
  2 %
  44 %
  4,30 41
  Tävlande
  18 %
  36 %
  6 %
  2 %
  38 %
  4,13 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  25 %
  17 %
  10 %
  42 %
  2,47 52
  17-20 år
  20 %
  40 %
  20 %
  10 %
  10 %
  2,78 10
  21-34 år
  13 %
  13 %
  6 %
  69 %
  2,20 16
  35-54 år
  18 %
  36 %
  45 %
  2,33 11
  55- år
  7 %
  33 %
  7 %
  20 %
  33 %
  2,40 15
  Kvinnor
  9 %
  18 %
  27 %
  27 %
  18 %
  2,11 11
  Män
  5 %
  27 %
  15 %
  5 %
  49 %
  2,62 41
  Tävlande
  6 %
  26 %
  18 %
  10 %
  40 %
  2,47 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  42 %
  6 %
  27 %
  4,26 52
  17-20 år
  30 %
  60 %
  10 %
  4,33 10
  21-34 år
  31 %
  38 %
  6 %
  25 %
  4,33 16
  35-54 år
  18 %
  27 %
  9 %
  45 %
  4,17 11
  55- år
  20 %
  47 %
  7 %
  27 %
  4,18 15
  Kvinnor
  9 %
  73 %
  9 %
  9 %
  4,00 11
  Män
  29 %
  34 %
  5 %
  32 %
  4,36 41
  Tävlande
  26 %
  44 %
  6 %
  24 %
  4,26 50
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  2 %
  2 %
  96 %
  3,50 52
  17-20 år
  100 %
  10
  21-34 år
  100 %
  16
  35-54 år
  9 %
  91 %
  4,00 11
  55- år
  7 %
  93 %
  3,00 15
  Kvinnor
  100 %
  11
  Män
  2 %
  2 %
  95 %
  3,50 41
  Tävlande
  2 %
  2 %
  96 %
  3,50 50
  Ej tävlande
  100 %
  2

Annonser