Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Slottssprinten, individuell

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,68 14
17-20 år 3,22 2
35-54 år 3,76 6
55- år 3,75 6
Kvinnor 3,44 4
Män 3,77 10
Tävlande 3,68 14
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  79 %
  21 %
  3,79 14
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 6
  55- år
  100 %
  4,00 6
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  80 %
  20 %
  3,80 10
  Tävlande
  79 %
  21 %
  3,79 14
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  50 %
  7 %
  14 %
  4,17 14
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  30 %
  40 %
  10 %
  20 %
  4,13 10
  Tävlande
  29 %
  50 %
  7 %
  14 %
  4,17 14
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  29 %
  14 %
  4,29 14
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,33 6
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  4,20 10
  Tävlande
  57 %
  29 %
  14 %
  4,29 14
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  50 %
  29 %
  7 %
  3,71 14
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  Män
  20 %
  50 %
  30 %
  3,90 10
  Tävlande
  14 %
  50 %
  29 %
  7 %
  3,71 14
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  36 %
  29 %
  7 %
  14 %
  3,29 14
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  55- år
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  2,50 6
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  2,75 4
  Män
  20 %
  40 %
  20 %
  10 %
  10 %
  3,50 10
  Tävlande
  14 %
  36 %
  29 %
  7 %
  14 %
  3,29 14
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  3,86 14
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  3,25 4
  Män
  30 %
  60 %
  10 %
  4,10 10
  Tävlande
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  3,86 14
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  43 %
  7 %
  36 %
  7 %
  3,07 14
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  2,83 6
  55- år
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  3,33 6
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  2,25 4
  Män
  10 %
  50 %
  10 %
  30 %
  3,40 10
  Tävlande
  7 %
  43 %
  7 %
  36 %
  7 %
  3,07 14
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  29 %
  21 %
  7 %
  14 %
  2,92 14
  17-20 år
  100 %
  2,00 2
  35-54 år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  55- år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  2,80 6
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  2,50 4
  Män
  40 %
  30 %
  20 %
  10 %
  3,00 10
  Tävlande
  29 %
  29 %
  21 %
  7 %
  14 %
  2,92 14
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  36 %
  36 %
  7 %
  3,85 14
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  4,20 6
  55- år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,33 4
  Män
  30 %
  40 %
  30 %
  4,00 10
  Tävlande
  21 %
  36 %
  36 %
  7 %
  3,85 14
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  57 %
  7 %
  21 %
  3,91 14
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  3,50 6
  55- år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Män
  10 %
  60 %
  10 %
  20 %
  3,75 10
  Tävlande
  14 %
  57 %
  7 %
  21 %
  3,91 14

Annonser