Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Sprinthelgen, publiktävling SM, etapp 1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,91 11
-16 år 3,80 1
17-20 år 4,00 1
21-34 år 3,78 1
35-54 år 4,08 4
55- år 3,78 4
Kvinnor 3,71 3
Män 3,99 8
Tävlande 3,91 11
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  55 %
  27 %
  3,91 11
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  Tävlande
  18 %
  55 %
  27 %
  3,91 11
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  55 %
  9 %
  9 %
  18 %
  2,89 11
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,33 4
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  2,33 4
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  2,33 3
  Män
  13 %
  50 %
  13 %
  25 %
  3,17 8
  Tävlande
  9 %
  55 %
  9 %
  9 %
  18 %
  2,89 11
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  27 %
  18 %
  18 %
  9 %
  18 %
  3,11 11
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  55- år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  38 %
  13 %
  13 %
  13 %
  25 %
  3,00 8
  Tävlande
  9 %
  27 %
  18 %
  18 %
  9 %
  18 %
  3,11 11
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  45 %
  18 %
  3,18 11
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Män
  38 %
  50 %
  13 %
  3,25 8
  Tävlande
  36 %
  45 %
  18 %
  3,18 11
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  73 %
  27 %
  4,73 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 4
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  88 %
  13 %
  4,88 8
  Tävlande
  73 %
  27 %
  4,73 11
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  36 %
  4,64 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  75 %
  25 %
  4,75 8
  Tävlande
  64 %
  36 %
  4,64 11
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  36 %
  18 %
  4,27 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Tävlande
  45 %
  36 %
  18 %
  4,27 11
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  45 %
  27 %
  18 %
  3,78 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Män
  13 %
  50 %
  25 %
  13 %
  3,86 8
  Tävlande
  9 %
  45 %
  27 %
  18 %
  3,78 11
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  55 %
  18 %
  9 %
  4,00 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  75 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 8
  Tävlande
  18 %
  55 %
  18 %
  9 %
  4,00 11
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  45 %
  9 %
  4,27 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  50 %
  38 %
  13 %
  4,25 8
  Tävlande
  45 %
  45 %
  9 %
  4,27 11

Annonser