Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Stockholm City Cup, #1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,02 14
17-20 år 3,33 1
21-34 år 4,20 4
35-54 år 4,05 7
55- år 3,89 2
Kvinnor 3,89 3
Män 4,05 11
Tävlande 3,98 13
Ej tävlande 4,57 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  43 %
  21 %
  4,14 14
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  Tävlande
  38 %
  38 %
  23 %
  4,15 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  64 %
  7 %
  7 %
  4,15 14
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 4
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,50 7
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  27 %
  64 %
  9 %
  4,30 11
  Tävlande
  23 %
  69 %
  8 %
  4,15 13
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  14
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  4
  35-54 år
  100 %
  7
  55- år
  100 %
  2
  Kvinnor
  100 %
  3
  Män
  100 %
  11
  Tävlande
  100 %
  13
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  21 %
  7 %
  3,77 14
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 4
  35-54 år
  57 %
  29 %
  14 %
  3,67 7
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  64 %
  27 %
  9 %
  3,70 11
  Tävlande
  77 %
  23 %
  3,77 13
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  64 %
  7 %
  4,21 14
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  Tävlande
  23 %
  69 %
  8 %
  4,15 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  64 %
  14 %
  4,07 14
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  75 %
  25 %
  3,75 4
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  27 %
  55 %
  18 %
  4,09 11
  Tävlande
  15 %
  69 %
  15 %
  4,00 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  36 %
  7 %
  4,50 14
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  64 %
  27 %
  9 %
  4,55 11
  Tävlande
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  36 %
  7 %
  36 %
  7 %
  7 %
  3,00 14
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  35-54 år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,17 7
  55- år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,00 3
  Män
  45 %
  9 %
  27 %
  9 %
  9 %
  3,00 11
  Tävlande
  8 %
  31 %
  8 %
  38 %
  8 %
  8 %
  2,92 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  36 %
  7 %
  36 %
  4,11 14
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  35-54 år
  14 %
  29 %
  57 %
  4,33 7
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  18 %
  36 %
  45 %
  4,33 11
  Tävlande
  23 %
  31 %
  8 %
  38 %
  4,13 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  29 %
  14 %
  7 %
  4,14 14
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  55 %
  27 %
  9 %
  9 %
  4,18 11
  Tävlande
  46 %
  31 %
  15 %
  8 %
  4,08 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser