Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Stockholm City Cup, #2

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,28 14
-16 år 4,56 1
17-20 år 4,76 2
21-34 år 4,59 2
35-54 år 4,24 5
55- år 3,85 4
Kvinnor 3,94 4
Män 4,42 10
Tävlande 4,22 13
Ej tävlande 4,90 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  29 %
  7 %
  7 %
  4,54 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,33 4
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  60 %
  30 %
  10 %
  4,67 10
  Tävlande
  54 %
  31 %
  8 %
  8 %
  4,50 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  36 %
  7 %
  7 %
  4,46 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,33 4
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  50 %
  40 %
  10 %
  4,56 10
  Tävlande
  46 %
  38 %
  8 %
  8 %
  4,42 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  14 %
  7 %
  71 %
  3,75 14
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  100 %
  2
  35-54 år
  20 %
  20 %
  60 %
  4,50 5
  55- år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,00 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  2,00 4
  Män
  10 %
  20 %
  70 %
  4,33 10
  Tävlande
  15 %
  8 %
  77 %
  3,33 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  21 %
  7 %
  4,08 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,67 4
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  40 %
  30 %
  20 %
  10 %
  4,22 10
  Tävlande
  23 %
  46 %
  23 %
  8 %
  4,00 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  36 %
  7 %
  4,50 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  70 %
  20 %
  10 %
  4,60 10
  Tävlande
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  43 %
  7 %
  4,43 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  60 %
  30 %
  10 %
  4,50 10
  Tävlande
  46 %
  46 %
  8 %
  4,38 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  43 %
  7 %
  4,43 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  60 %
  30 %
  10 %
  4,50 10
  Tävlande
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  14 %
  29 %
  7 %
  7 %
  21 %
  3,45 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  3,67 5
  55- år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Män
  30 %
  10 %
  20 %
  10 %
  30 %
  3,71 10
  Tävlande
  15 %
  15 %
  31 %
  8 %
  8 %
  23 %
  3,30 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  7 %
  14 %
  43 %
  4,00 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  40 %
  60 %
  5,00 5
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
  Män
  40 %
  10 %
  10 %
  40 %
  4,17 10
  Tävlande
  31 %
  8 %
  15 %
  46 %
  3,86 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  43 %
  7 %
  4,54 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Män
  60 %
  40 %
  4,60 10
  Tävlande
  46 %
  46 %
  8 %
  4,50 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser