Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Kolmårdsdubbeln Medeldistans

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,32 11
-16 år 4,11 1
17-20 år 4,29 1
35-54 år 4,17 5
55- år 4,57 4
Kvinnor 4,71 2
Män 4,24 9
Tävlande 4,32 11
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  55 %
  9 %
  4,18 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  56 %
  11 %
  4,11 9
  Tävlande
  36 %
  55 %
  9 %
  4,18 11
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  73 %
  18 %
  9 %
  4,80 11
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  67 %
  22 %
  11 %
  4,75 9
  Tävlande
  73 %
  18 %
  9 %
  4,80 11
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  27 %
  9 %
  4,55 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  Tävlande
  64 %
  27 %
  9 %
  4,55 11
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Tävlande
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  55 %
  4,45 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  44 %
  56 %
  4,44 9
  Tävlande
  45 %
  55 %
  4,45 11
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  36 %
  4,64 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 9
  Tävlande
  64 %
  36 %
  4,64 11
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Tävlande
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  55 %
  9 %
  18 %
  9 %
  3,40 11
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,20 5
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  5,00 2
  Män
  67 %
  11 %
  22 %
  3,22 9
  Tävlande
  9 %
  55 %
  9 %
  18 %
  9 %
  3,40 11
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  55 %
  27 %
  4,25 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  5,00 2
  Män
  11 %
  67 %
  22 %
  4,14 9
  Tävlande
  18 %
  55 %
  27 %
  4,25 11
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  27 %
  36 %
  4,57 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,75 5
  55- år
  25 %
  25 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  5,00 2
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 9
  Tävlande
  36 %
  27 %
  36 %
  4,57 11

Annonser