Sammanställning av deltagarenkät, 25mannamedeln

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,13 30
-16 år 3,89 3
17-20 år 4,00 2
21-34 år 4,09 4
35-54 år 4,14 13
55- år 4,25 8
Kvinnor 4,14 10
Män 4,12 20
Tävlande 4,13 30
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  57 %
  3 %
  4,37 30
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  54 %
  46 %
  4,54 13
  55- år
  38 %
  63 %
  4,38 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 10
  Män
  35 %
  60 %
  5 %
  4,30 20
  Tävlande
  40 %
  57 %
  3 %
  4,37 30
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  57 %
  7 %
  13 %
  4,19 30
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  23 %
  69 %
  8 %
  4,25 13
  55- år
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,29 8
  Kvinnor
  20 %
  70 %
  10 %
  4,22 10
  Män
  25 %
  50 %
  10 %
  15 %
  4,18 20
  Tävlande
  23 %
  57 %
  7 %
  13 %
  4,19 30
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  37 %
  40 %
  10 %
  3 %
  3 %
  3,34 30
  -16 år
  100 %
  3,00 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 4
  35-54 år
  8 %
  38 %
  23 %
  15 %
  8 %
  8 %
  3,25 13
  55- år
  13 %
  38 %
  50 %
  3,63 8
  Kvinnor
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  3,20 10
  Män
  10 %
  30 %
  45 %
  10 %
  5 %
  3,42 20
  Tävlande
  7 %
  37 %
  40 %
  10 %
  3 %
  3 %
  3,34 30
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  47 %
  37 %
  3 %
  3,76 30
  -16 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 4
  35-54 år
  23 %
  46 %
  31 %
  3,92 13
  55- år
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  3,80 10
  Män
  20 %
  30 %
  45 %
  5 %
  3,74 20
  Tävlande
  13 %
  47 %
  37 %
  3 %
  3,76 30
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  37 %
  3 %
  4,57 30
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  38 %
  54 %
  8 %
  4,31 13
  55- år
  88 %
  13 %
  4,88 8
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 10
  Män
  60 %
  35 %
  5 %
  4,55 20
  Tävlande
  60 %
  37 %
  3 %
  4,57 30
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  70 %
  23 %
  3 %
  3 %
  4,60 30
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  69 %
  23 %
  8 %
  4,62 13
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  Kvinnor
  70 %
  20 %
  10 %
  4,60 10
  Män
  70 %
  25 %
  5 %
  4,60 20
  Tävlande
  70 %
  23 %
  3 %
  3 %
  4,60 30
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  37 %
  7 %
  3 %
  4,40 30
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  62 %
  38 %
  4,62 13
  55- år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 10
  Män
  55 %
  30 %
  10 %
  5 %
  4,35 20
  Tävlande
  53 %
  37 %
  7 %
  3 %
  4,40 30
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  47 %
  10 %
  7 %
  3 %
  20 %
  3,75 30
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  35-54 år
  23 %
  46 %
  15 %
  8 %
  8 %
  3,69 13
  55- år
  25 %
  13 %
  13 %
  50 %
  3,25 8
  Kvinnor
  10 %
  70 %
  10 %
  10 %
  3,80 10
  Män
  15 %
  35 %
  10 %
  5 %
  5 %
  30 %
  3,71 20
  Tävlande
  13 %
  47 %
  10 %
  7 %
  3 %
  20 %
  3,75 30
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  27 %
  23 %
  47 %
  3,63 30
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  25 %
  75 %
  3,00 4
  35-54 år
  8 %
  23 %
  31 %
  38 %
  3,63 13
  55- år
  38 %
  13 %
  50 %
  3,75 8
  Kvinnor
  10 %
  30 %
  20 %
  40 %
  3,83 10
  Män
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 20
  Tävlande
  3 %
  27 %
  23 %
  47 %
  3,63 30
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  47 %
  3 %
  3 %
  7 %
  4,32 30
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  46 %
  46 %
  8 %
  4,31 13
  55- år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,43 8
  Kvinnor
  40 %
  50 %
  10 %
  4,20 10
  Män
  40 %
  45 %
  5 %
  10 %
  4,39 20
  Tävlande
  40 %
  47 %
  3 %
  3 %
  7 %
  4,32 30

Annonser