Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, sprintstafett, Västmanland + Örebro Län

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,38 10
-16 år 3,00 2
21-34 år 3,08 3
35-54 år 3,90 4
55- år 2,80 1
Kvinnor 3,60 6
Män 3,05 4
Tävlande 3,42 8
Ej tävlande 3,20 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  80 %
  20 %
  3,80 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  83 %
  17 %
  3,83 6
  Män
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Tävlande
  75 %
  25 %
  3,75 8
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 6
  Män
  100 %
  4,00 4
  Tävlande
  13 %
  63 %
  25 %
  4,17 8
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  30 %
  10 %
  4,67 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  35-54 år
  100 %
  5,00 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  17 %
  17 %
  4,80 6
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Tävlande
  63 %
  25 %
  13 %
  4,71 8
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  20 %
  20 %
  10 %
  3,10 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,00 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  2,75 4
  Tävlande
  38 %
  25 %
  25 %
  13 %
  2,88 8
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  10 %
  30 %
  10 %
  3,60 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  100 %
  2,00 1
  Kvinnor
  67 %
  17 %
  17 %
  4,33 6
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  2,50 4
  Tävlande
  63 %
  25 %
  13 %
  3,75 8
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  30 %
  20 %
  4,30 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  100 %
  5,00 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Män
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  Tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 8
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  30 %
  20 %
  30 %
  3,10 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  2,00 3
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  100 %
  1,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  Män
  25 %
  25 %
  50 %
  2,25 4
  Tävlande
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,25 8
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  60 %
  10 %
  3,20 10
  -16 år
  100 %
  3,00 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 4
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  Män
  100 %
  3,00 4
  Tävlande
  38 %
  50 %
  13 %
  3,25 8
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  10 %
  70 %
  10 %
  1,56 10
  -16 år
  100 %
  1,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  1,00 3
  35-54 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,25 4
  55- år
  100 %
  1,00 1
  Kvinnor
  17 %
  83 %
  1,50 6
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  1,67 4
  Tävlande
  13 %
  13 %
  63 %
  13 %
  1,71 8
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  10 %
  10 %
  40 %
  30 %
  1,86 10
  -16 år
  100 %
  1,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  2,00 3
  35-54 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  55- år
  100 %
  1,00 1
  Kvinnor
  17 %
  17 %
  33 %
  33 %
  2,00 6
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  1,67 4
  Tävlande
  13 %
  13 %
  13 %
  25 %
  38 %
  2,20 8
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 2

Annonser

Mila