Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, medel, Göteborg

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,70 9
-16 år 3,75 1
17-20 år 3,10 1
21-34 år 4,15 1
35-54 år 3,91 3
55- år 3,47 3
Kvinnor 4,15 1
Män 3,63 8
Tävlande 3,70 9
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  78 %
  4,22 9
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  13 %
  88 %
  4,13 8
  Tävlande
  22 %
  78 %
  4,22 9
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,75 8
  Tävlande
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  Tävlande
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  78 %
  3,22 9
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  25 %
  75 %
  3,25 8
  Tävlande
  22 %
  78 %
  3,22 9
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  11 %
  11 %
  22 %
  11 %
  2,88 9
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  67 %
  2,00 3
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  50 %
  13 %
  25 %
  13 %
  2,86 8
  Tävlande
  44 %
  11 %
  11 %
  22 %
  11 %
  2,88 9
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  33 %
  22 %
  11 %
  11 %
  11 %
  3,25 9
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  13 %
  25 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,14 8
  Tävlande
  11 %
  33 %
  22 %
  11 %
  11 %
  11 %
  3,25 9
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Tävlande
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  33 %
  3,33 9
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  55- år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  13 %
  50 %
  38 %
  3,20 8
  Tävlande
  22 %
  44 %
  33 %
  3,33 9
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  33 %
  11 %
  44 %
  4,00 9
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  38 %
  13 %
  50 %
  3,75 8
  Tävlande
  11 %
  33 %
  11 %
  44 %
  4,00 9
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Tävlande
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  4,00 9
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  13 %
  38 %
  25 %
  25 %
  3,83 8
  Tävlande
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  4,00 9
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 9
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  25 %
  38 %
  38 %
  3,40 8
  Tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 9
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  11 %
  11 %
  67 %
  3,00 9
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,50 3
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  13 %
  13 %
  75 %
  2,50 8
  Tävlande
  11 %
  11 %
  11 %
  67 %
  3,00 9
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  89 %
  5,00 9
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  100 %
  1
  Män
  13 %
  88 %
  5,00 8
  Tävlande
  11 %
  89 %
  5,00 9

Annonser

Mila