Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Tjoget

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,15 32
-16 år 4,13 1
17-20 år 3,50 1
21-34 år 4,18 3
35-54 år 4,12 19
55- år 4,28 8
Kvinnor 3,91 8
Män 4,23 24
Tävlande 4,11 25
Ej tävlande 4,30 7
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  34 %
  6 %
  3 %
  3 %
  4,42 32
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  58 %
  37 %
  5 %
  4,53 19
  55- år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Kvinnor
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  Män
  54 %
  33 %
  8 %
  4 %
  4,38 24
  Tävlande
  52 %
  36 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,42 25
  Ej tävlande
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  50 %
  19 %
  3 %
  4,03 32
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  21 %
  47 %
  32 %
  3,89 19
  55- år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,13 8
  Kvinnor
  88 %
  13 %
  3,88 8
  Män
  38 %
  38 %
  21 %
  4 %
  4,08 24
  Tävlande
  20 %
  56 %
  24 %
  3,96 25
  Ej tävlande
  57 %
  29 %
  14 %
  4,29 7
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  69 %
  28 %
  3 %
  4,71 32
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  68 %
  32 %
  4,68 19
  55- år
  88 %
  13 %
  4,88 8
  Kvinnor
  38 %
  63 %
  4,38 8
  Män
  79 %
  17 %
  4 %
  4,83 24
  Tävlande
  60 %
  36 %
  4 %
  4,63 25
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 7
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  38 %
  9 %
  4,44 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  53 %
  42 %
  5 %
  4,47 19
  55- år
  75 %
  13 %
  13 %
  4,63 8
  Kvinnor
  38 %
  63 %
  4,38 8
  Män
  58 %
  29 %
  13 %
  4,46 24
  Tävlande
  48 %
  44 %
  8 %
  4,40 25
  Ej tävlande
  71 %
  14 %
  14 %
  4,57 7
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  38 %
  22 %
  3 %
  4,09 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  42 %
  26 %
  26 %
  5 %
  4,05 19
  55- år
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 8
  Män
  42 %
  33 %
  21 %
  4 %
  4,13 24
  Tävlande
  36 %
  36 %
  24 %
  4 %
  4,04 25
  Ej tävlande
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  50 %
  22 %
  3 %
  3 %
  3,84 32
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  21 %
  47 %
  21 %
  5 %
  5 %
  3,74 19
  55- år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  13 %
  13 %
  3,13 8
  Män
  29 %
  50 %
  21 %
  4,08 24
  Tävlande
  24 %
  52 %
  16 %
  4 %
  4 %
  3,88 25
  Ej tävlande
  14 %
  43 %
  43 %
  3,71 7
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  63 %
  22 %
  3 %
  3,81 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  16 %
  63 %
  21 %
  3,95 19
  55- år
  13 %
  75 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  50 %
  38 %
  13 %
  3,25 8
  Män
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 24
  Tävlande
  8 %
  68 %
  20 %
  4 %
  3,76 25
  Ej tävlande
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  47 %
  9 %
  4,34 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  37 %
  53 %
  11 %
  4,26 19
  55- år
  63 %
  25 %
  13 %
  4,50 8
  Kvinnor
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Män
  42 %
  50 %
  8 %
  4,33 24
  Tävlande
  48 %
  44 %
  8 %
  4,40 25
  Ej tävlande
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  38 %
  22 %
  9 %
  4,10 32
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  35-54 år
  26 %
  53 %
  21 %
  4,05 19
  55- år
  50 %
  13 %
  25 %
  13 %
  4,29 8
  Kvinnor
  13 %
  38 %
  38 %
  13 %
  3,71 8
  Män
  38 %
  38 %
  17 %
  8 %
  4,23 24
  Tävlande
  28 %
  40 %
  24 %
  8 %
  4,04 25
  Ej tävlande
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,33 7
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  19 %
  16 %
  13 %
  6 %
  16 %
  3,67 32
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  32 %
  16 %
  21 %
  11 %
  11 %
  11 %
  3,53 19
  55- år
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,71 8
  Kvinnor
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,43 8
  Män
  33 %
  13 %
  21 %
  17 %
  17 %
  3,75 24
  Tävlande
  28 %
  20 %
  20 %
  12 %
  8 %
  12 %
  3,55 25
  Ej tävlande
  43 %
  14 %
  14 %
  29 %
  4,20 7

Annonser