Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Värmland 2017, etapp 1, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,61 87
-16 år 4,17 3
17-20 år 2,90 1
21-34 år 3,81 7
35-54 år 3,60 33
55- år 3,57 43
Kvinnor 3,74 19
Män 3,58 68
Tävlande 3,59 75
Ej tävlande 3,73 12
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  40 %
  24 %
  8 %
  3 %
  1 %
  3,72 87
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  29 %
  29 %
  43 %
  3,86 7
  35-54 år
  21 %
  27 %
  33 %
  9 %
  6 %
  3 %
  3,50 33
  55- år
  23 %
  51 %
  16 %
  9 %
  3,88 43
  Kvinnor
  26 %
  37 %
  26 %
  5 %
  5 %
  3,89 19
  Män
  22 %
  41 %
  24 %
  9 %
  4 %
  3,68 68
  Tävlande
  21 %
  40 %
  27 %
  8 %
  3 %
  1 %
  3,70 75
  Ej tävlande
  33 %
  42 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,83 12
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  34 %
  16 %
  2 %
  1 %
  21 %
  4,01 87
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  29 %
  29 %
  43 %
  4,50 7
  35-54 år
  18 %
  33 %
  21 %
  27 %
  3,96 33
  55- år
  30 %
  35 %
  16 %
  5 %
  2 %
  12 %
  3,97 43
  Kvinnor
  21 %
  32 %
  26 %
  21 %
  3,93 19
  Män
  26 %
  35 %
  13 %
  3 %
  1 %
  21 %
  4,04 68
  Tävlande
  27 %
  32 %
  17 %
  3 %
  1 %
  20 %
  4,00 75
  Ej tävlande
  17 %
  50 %
  8 %
  25 %
  4,11 12
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  29 %
  3 %
  1 %
  32 %
  4,42 87
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  57 %
  14 %
  29 %
  4,60 7
  35-54 år
  33 %
  27 %
  3 %
  36 %
  4,43 33
  55- år
  30 %
  33 %
  5 %
  33 %
  4,38 43
  Kvinnor
  32 %
  26 %
  5 %
  37 %
  4,42 19
  Män
  35 %
  29 %
  3 %
  1 %
  31 %
  4,43 68
  Tävlande
  33 %
  28 %
  4 %
  1 %
  33 %
  4,40 75
  Ej tävlande
  42 %
  33 %
  25 %
  4,56 12
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  48 %
  14 %
  2 %
  1 %
  2 %
  4,11 87
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 7
  35-54 år
  30 %
  48 %
  12 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,03 33
  55- år
  30 %
  49 %
  19 %
  2 %
  4,12 43
  Kvinnor
  47 %
  32 %
  16 %
  5 %
  4,33 19
  Män
  28 %
  53 %
  13 %
  3 %
  1 %
  1 %
  4,04 68
  Tävlande
  32 %
  47 %
  16 %
  3 %
  1 %
  1 %
  4,07 75
  Ej tävlande
  33 %
  58 %
  8 %
  4,36 12
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  49 %
  8 %
  1 %
  2 %
  4,29 87
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 7
  35-54 år
  48 %
  39 %
  6 %
  3 %
  3 %
  4,38 33
  55- år
  35 %
  56 %
  7 %
  2 %
  4,29 43
  Kvinnor
  53 %
  32 %
  11 %
  5 %
  4,44 19
  Män
  35 %
  54 %
  7 %
  1 %
  1 %
  4,25 68
  Tävlande
  37 %
  52 %
  8 %
  1 %
  1 %
  4,27 75
  Ej tävlande
  50 %
  33 %
  8 %
  8 %
  4,45 12
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  47 %
  9 %
  2 %
  2 %
  4,26 87
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  57 %
  43 %
  4,57 7
  35-54 år
  42 %
  45 %
  6 %
  3 %
  3 %
  4,31 33
  55- år
  33 %
  51 %
  12 %
  2 %
  2 %
  4,17 43
  Kvinnor
  42 %
  37 %
  5 %
  11 %
  5 %
  4,17 19
  Män
  38 %
  50 %
  10 %
  1 %
  4,28 68
  Tävlande
  36 %
  49 %
  11 %
  3 %
  1 %
  4,20 75
  Ej tävlande
  58 %
  33 %
  8 %
  4,64 12
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  45 %
  13 %
  7 %
  1 %
  4,08 87
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,57 7
  35-54 år
  42 %
  33 %
  15 %
  9 %
  4,09 33
  55- år
  28 %
  56 %
  9 %
  5 %
  2 %
  4,10 43
  Kvinnor
  47 %
  26 %
  16 %
  11 %
  4,11 19
  Män
  31 %
  50 %
  12 %
  6 %
  1 %
  4,07 68
  Tävlande
  33 %
  45 %
  13 %
  8 %
  4,04 75
  Ej tävlande
  42 %
  42 %
  8 %
  8 %
  4,36 12
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  53 %
  17 %
  3 %
  3 %
  3 %
  3,85 87
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,50 7
  35-54 år
  18 %
  48 %
  21 %
  6 %
  3 %
  3 %
  3,75 33
  55- år
  19 %
  56 %
  16 %
  2 %
  5 %
  2 %
  3,83 43
  Kvinnor
  21 %
  63 %
  11 %
  5 %
  4,11 19
  Män
  19 %
  50 %
  19 %
  4 %
  4 %
  3 %
  3,77 68
  Tävlande
  21 %
  51 %
  17 %
  4 %
  3 %
  4 %
  3,88 75
  Ej tävlande
  8 %
  67 %
  17 %
  8 %
  3,67 12
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  1 %
  3 %
  9 %
  78 %
  8 %
  1,23 87
  -16 år
  33 %
  67 %
  2,33 3
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  14 %
  14 %
  57 %
  14 %
  1,83 7
  35-54 år
  6 %
  9 %
  73 %
  12 %
  1,24 33
  55- år
  5 %
  91 %
  5 %
  1,05 43
  Kvinnor
  5 %
  11 %
  68 %
  16 %
  1,25 19
  Män
  1 %
  3 %
  9 %
  81 %
  6 %
  1,22 68
  Tävlande
  1 %
  3 %
  9 %
  79 %
  8 %
  1,22 75
  Ej tävlande
  8 %
  8 %
  75 %
  8 %
  1,27 12
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  13 %
  17 %
  18 %
  40 %
  2 %
  2,31 87
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  2,67 7
  35-54 år
  12 %
  12 %
  15 %
  21 %
  36 %
  3 %
  2,41 33
  55- år
  5 %
  16 %
  14 %
  19 %
  47 %
  2,14 43
  Kvinnor
  21 %
  11 %
  11 %
  21 %
  32 %
  5 %
  2,67 19
  Män
  6 %
  13 %
  19 %
  18 %
  43 %
  1 %
  2,21 68
  Tävlande
  9 %
  13 %
  15 %
  19 %
  41 %
  3 %
  2,29 75
  Ej tävlande
  8 %
  8 %
  33 %
  17 %
  33 %
  2,42 12

Annonser