Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Värmland 2017, etapp 2, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,51 45
-16 år 4,00 1
17-20 år 3,33 1
21-34 år 3,75 1
35-54 år 3,73 11
55- år 3,41 31
Kvinnor 3,60 10
Män 3,49 35
Tävlande 3,56 35
Ej tävlande 3,34 10
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  42 %
  22 %
  11 %
  2 %
  2 %
  3,68 45
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  9 %
  55 %
  27 %
  9 %
  3,64 11
  55- år
  23 %
  39 %
  19 %
  13 %
  3 %
  3 %
  3,67 31
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  30 %
  10 %
  3,89 10
  Män
  20 %
  43 %
  20 %
  14 %
  3 %
  3,63 35
  Tävlande
  23 %
  51 %
  20 %
  3 %
  3 %
  3,89 35
  Ej tävlande
  10 %
  10 %
  30 %
  40 %
  10 %
  2,89 10
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  36 %
  9 %
  7 %
  2 %
  29 %
  3,84 45
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  18 %
  45 %
  9 %
  27 %
  4,13 11
  55- år
  16 %
  32 %
  10 %
  10 %
  3 %
  29 %
  3,68 31
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  10 %
  10 %
  40 %
  3,83 10
  Män
  17 %
  40 %
  9 %
  6 %
  3 %
  26 %
  3,85 35
  Tävlande
  23 %
  40 %
  3 %
  9 %
  26 %
  4,04 35
  Ej tävlande
  20 %
  30 %
  10 %
  40 %
  3,00 10
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  29 %
  4 %
  2 %
  36 %
  4,28 45
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  36 %
  36 %
  27 %
  4,50 11
  55- år
  26 %
  29 %
  6 %
  3 %
  35 %
  4,15 31
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  10 %
  30 %
  4,14 10
  Män
  31 %
  26 %
  3 %
  3 %
  37 %
  4,32 35
  Tävlande
  29 %
  31 %
  3 %
  3 %
  34 %
  4,26 35
  Ej tävlande
  30 %
  20 %
  10 %
  40 %
  4,33 10
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  56 %
  11 %
  2 %
  7 %
  4,10 45
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  55- år
  19 %
  55 %
  13 %
  3 %
  10 %
  4,00 31
  Kvinnor
  40 %
  30 %
  20 %
  10 %
  4,22 10
  Män
  20 %
  63 %
  9 %
  3 %
  6 %
  4,06 35
  Tävlande
  29 %
  57 %
  9 %
  3 %
  3 %
  4,15 35
  Ej tävlande
  10 %
  50 %
  20 %
  20 %
  3,88 10
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  49 %
  13 %
  2 %
  7 %
  4,12 45
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  55- år
  26 %
  45 %
  16 %
  3 %
  10 %
  4,04 31
  Kvinnor
  20 %
  50 %
  20 %
  10 %
  4,00 10
  Män
  31 %
  49 %
  11 %
  3 %
  6 %
  4,15 35
  Tävlande
  29 %
  51 %
  14 %
  3 %
  3 %
  4,09 35
  Ej tävlande
  30 %
  40 %
  10 %
  20 %
  4,25 10
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  51 %
  4 %
  7 %
  4,31 45
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  55 %
  45 %
  4,55 11
  55- år
  32 %
  52 %
  6 %
  10 %
  4,21 31
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,22 10
  Män
  37 %
  54 %
  3 %
  6 %
  4,33 35
  Tävlande
  46 %
  46 %
  6 %
  3 %
  4,35 35
  Ej tävlande
  10 %
  70 %
  20 %
  4,13 10
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  44 %
  20 %
  2 %
  7 %
  4,00 45
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  36 %
  36 %
  27 %
  4,09 11
  55- år
  26 %
  45 %
  16 %
  3 %
  10 %
  4,00 31
  Kvinnor
  30 %
  30 %
  30 %
  10 %
  4,00 10
  Män
  26 %
  49 %
  17 %
  3 %
  6 %
  4,00 35
  Tävlande
  26 %
  46 %
  23 %
  3 %
  3 %
  3,94 35
  Ej tävlande
  30 %
  40 %
  10 %
  20 %
  4,25 10
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  44 %
  16 %
  2 %
  4 %
  7 %
  3,93 45
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  36 %
  55 %
  9 %
  4,27 11
  55- år
  19 %
  42 %
  19 %
  3 %
  6 %
  10 %
  3,71 31
  Kvinnor
  40 %
  30 %
  20 %
  10 %
  4,22 10
  Män
  23 %
  49 %
  14 %
  3 %
  6 %
  6 %
  3,85 35
  Tävlande
  31 %
  49 %
  11 %
  6 %
  3 %
  4,03 35
  Ej tävlande
  10 %
  30 %
  30 %
  10 %
  20 %
  3,50 10
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  2 %
  4 %
  82 %
  11 %
  1,10 45
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  9 %
  18 %
  64 %
  9 %
  1,40 11
  55- år
  87 %
  13 %
  1,00 31
  Kvinnor
  70 %
  30 %
  1,00 10
  Män
  3 %
  6 %
  86 %
  6 %
  1,12 35
  Tävlande
  3 %
  3 %
  89 %
  6 %
  1,09 35
  Ej tävlande
  10 %
  60 %
  30 %
  1,14 10
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  9 %
  13 %
  13 %
  53 %
  2 %
  2,05 45
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  9 %
  27 %
  9 %
  45 %
  9 %
  2,10 11
  55- år
  10 %
  10 %
  10 %
  13 %
  58 %
  2,00 31
  Kvinnor
  10 %
  20 %
  20 %
  50 %
  2,20 10
  Män
  9 %
  6 %
  17 %
  11 %
  54 %
  3 %
  2,00 35
  Tävlande
  11 %
  11 %
  6 %
  11 %
  60 %
  2,03 35
  Ej tävlande
  40 %
  20 %
  30 %
  10 %
  2,11 10

Annonser