Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Värmland 2017, etapp 3, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,47 44
-16 år 4,20 1
21-34 år 3,75 1
35-54 år 3,55 13
55- år 3,40 29
Kvinnor 3,55 8
Män 3,46 36
Tävlande 3,50 37
Ej tävlande 3,29 7
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  39 %
  27 %
  5 %
  2 %
  5 %
  3,79 44
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  8 %
  54 %
  31 %
  8 %
  3,54 13
  55- år
  28 %
  34 %
  24 %
  7 %
  7 %
  3,89 29
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 8
  Män
  22 %
  36 %
  28 %
  6 %
  3 %
  6 %
  3,74 36
  Tävlande
  27 %
  38 %
  27 %
  3 %
  3 %
  3 %
  3,86 37
  Ej tävlande
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  3,33 7
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  32 %
  11 %
  2 %
  36 %
  4,04 44
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  8 %
  38 %
  15 %
  38 %
  3,88 13
  55- år
  21 %
  31 %
  10 %
  3 %
  34 %
  4,05 29
  Kvinnor
  13 %
  50 %
  13 %
  25 %
  4,00 8
  Män
  19 %
  28 %
  11 %
  3 %
  39 %
  4,05 36
  Tävlande
  19 %
  35 %
  11 %
  3 %
  32 %
  4,04 37
  Ej tävlande
  14 %
  14 %
  14 %
  57 %
  4,00 7
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  30 %
  5 %
  2 %
  39 %
  4,26 44
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  38 %
  31 %
  31 %
  4,56 13
  55- år
  17 %
  31 %
  7 %
  3 %
  41 %
  4,06 29
  Kvinnor
  13 %
  38 %
  25 %
  25 %
  3,83 8
  Män
  28 %
  28 %
  3 %
  42 %
  4,38 36
  Tävlande
  30 %
  27 %
  5 %
  3 %
  35 %
  4,29 37
  Ej tävlande
  43 %
  57 %
  4,00 7
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  55 %
  14 %
  5 %
  9 %
  3,95 44
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  23 %
  54 %
  15 %
  8 %
  4,08 13
  55- år
  14 %
  55 %
  14 %
  7 %
  10 %
  3,85 29
  Kvinnor
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Män
  17 %
  53 %
  14 %
  6 %
  11 %
  3,91 36
  Tävlande
  22 %
  57 %
  14 %
  5 %
  3 %
  3,97 37
  Ej tävlande
  43 %
  14 %
  43 %
  3,75 7
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  43 %
  9 %
  9 %
  9 %
  4,03 44
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  31 %
  54 %
  8 %
  8 %
  4,17 13
  55- år
  28 %
  38 %
  14 %
  10 %
  10 %
  3,92 29
  Kvinnor
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Män
  28 %
  42 %
  8 %
  11 %
  11 %
  3,97 36
  Tävlande
  30 %
  49 %
  11 %
  8 %
  3 %
  4,03 37
  Ej tävlande
  29 %
  14 %
  14 %
  43 %
  4,00 7
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  39 %
  9 %
  5 %
  9 %
  4,23 44
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  46 %
  31 %
  15 %
  8 %
  4,33 13
  55- år
  34 %
  41 %
  7 %
  7 %
  10 %
  4,15 29
  Kvinnor
  38 %
  50 %
  13 %
  4,13 8
  Män
  39 %
  36 %
  11 %
  3 %
  11 %
  4,25 36
  Tävlande
  38 %
  43 %
  11 %
  5 %
  3 %
  4,17 37
  Ej tävlande
  43 %
  14 %
  43 %
  4,75 7
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  48 %
  9 %
  7 %
  9 %
  4,05 44
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  31 %
  46 %
  15 %
  8 %
  4,00 13
  55- år
  28 %
  45 %
  14 %
  3 %
  10 %
  4,08 29
  Kvinnor
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Män
  28 %
  44 %
  8 %
  8 %
  11 %
  4,03 36
  Tävlande
  27 %
  51 %
  11 %
  8 %
  3 %
  4,00 37
  Ej tävlande
  29 %
  29 %
  43 %
  4,50 7
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  41 %
  14 %
  5 %
  5 %
  14 %
  3,84 44
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  31 %
  46 %
  15 %
  8 %
  4,00 13
  55- år
  17 %
  38 %
  21 %
  7 %
  17 %
  3,71 29
  Kvinnor
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,63 8
  Män
  19 %
  44 %
  14 %
  3 %
  3 %
  17 %
  3,90 36
  Tävlande
  24 %
  46 %
  14 %
  5 %
  5 %
  5 %
  3,83 37
  Ej tävlande
  14 %
  14 %
  14 %
  57 %
  4,00 7
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  9 %
  73 %
  11 %
  1,26 44
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  8 %
  15 %
  62 %
  15 %
  1,36 13
  55- år
  3 %
  7 %
  79 %
  10 %
  1,15 29
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  1,00 8
  Män
  8 %
  11 %
  72 %
  8 %
  1,30 36
  Tävlande
  8 %
  8 %
  78 %
  5 %
  1,26 37
  Ej tävlande
  14 %
  43 %
  43 %
  1,25 7
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  7 %
  9 %
  14 %
  61 %
  2 %
  1,81 44
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  8 %
  23 %
  15 %
  54 %
  1,92 13
  55- år
  7 %
  7 %
  3 %
  10 %
  69 %
  3 %
  1,68 29
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  13 %
  63 %
  2,00 8
  Män
  6 %
  6 %
  11 %
  14 %
  61 %
  3 %
  1,77 36
  Tävlande
  8 %
  8 %
  8 %
  16 %
  57 %
  3 %
  1,92 37
  Ej tävlande
  14 %
  86 %
  1,29 7

Annonser