Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Värmland 2017, etapp 5, lång, jaktstart

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,49 68
17-20 år 4,70 1
21-34 år 4,04 3
35-54 år 3,66 21
55- år 3,34 43
Kvinnor 3,57 13
Män 3,47 55
Tävlande 3,46 59
Ej tävlande 3,67 9
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  40 %
  25 %
  1 %
  6 %
  3 %
  3,79 68
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  29 %
  38 %
  24 %
  5 %
  5 %
  3,90 21
  55- år
  21 %
  42 %
  26 %
  2 %
  7 %
  2 %
  3,69 43
  Kvinnor
  46 %
  23 %
  23 %
  8 %
  4,25 13
  Män
  20 %
  44 %
  25 %
  2 %
  7 %
  2 %
  3,69 55
  Tävlande
  24 %
  41 %
  24 %
  2 %
  7 %
  3 %
  3,75 59
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 9
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  26 %
  21 %
  4 %
  24 %
  3,94 68
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  3
  35-54 år
  33 %
  24 %
  14 %
  5 %
  24 %
  4,13 21
  55- år
  21 %
  30 %
  26 %
  5 %
  19 %
  3,83 43
  Kvinnor
  46 %
  8 %
  31 %
  8 %
  8 %
  4,00 13
  Män
  20 %
  31 %
  18 %
  4 %
  27 %
  3,93 55
  Tävlande
  24 %
  25 %
  20 %
  5 %
  25 %
  3,91 59
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  4,13 9
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  43 %
  9 %
  3 %
  24 %
  4,10 68
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  35-54 år
  24 %
  43 %
  10 %
  5 %
  19 %
  4,06 21
  55- år
  19 %
  47 %
  9 %
  2 %
  23 %
  4,06 43
  Kvinnor
  23 %
  46 %
  8 %
  8 %
  15 %
  4,00 13
  Män
  22 %
  42 %
  9 %
  2 %
  25 %
  4,12 55
  Tävlande
  24 %
  37 %
  10 %
  3 %
  25 %
  4,09 59
  Ej tävlande
  11 %
  78 %
  11 %
  4,13 9
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  50 %
  26 %
  4 %
  3,92 68
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 21
  55- år
  12 %
  53 %
  28 %
  7 %
  3,83 43
  Kvinnor
  23 %
  46 %
  31 %
  3,92 13
  Män
  18 %
  51 %
  25 %
  5 %
  3,92 55
  Tävlande
  17 %
  54 %
  24 %
  5 %
  3,93 59
  Ej tävlande
  33 %
  22 %
  44 %
  3,89 9
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  37 %
  15 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,11 68
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  52 %
  33 %
  10 %
  5 %
  4,33 21
  55- år
  33 %
  37 %
  19 %
  2 %
  5 %
  5 %
  3,95 43
  Kvinnor
  23 %
  46 %
  8 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,75 13
  Män
  44 %
  35 %
  16 %
  2 %
  2 %
  2 %
  4,19 55
  Tävlande
  41 %
  34 %
  15 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,09 59
  Ej tävlande
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  43 %
  18 %
  13 %
  1 %
  3,81 68
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  33 %
  38 %
  19 %
  10 %
  3,95 21
  55- år
  19 %
  44 %
  19 %
  16 %
  2 %
  3,67 43
  Kvinnor
  23 %
  38 %
  38 %
  3,46 13
  Män
  25 %
  44 %
  22 %
  7 %
  2 %
  3,89 55
  Tävlande
  27 %
  42 %
  15 %
  14 %
  2 %
  3,84 59
  Ej tävlande
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,56 9
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  47 %
  9 %
  4 %
  3 %
  4,20 68
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  52 %
  38 %
  5 %
  5 %
  4,38 21
  55- år
  26 %
  53 %
  12 %
  5 %
  5 %
  4,05 43
  Kvinnor
  23 %
  69 %
  8 %
  4,08 13
  Män
  40 %
  42 %
  11 %
  4 %
  4 %
  4,23 55
  Tävlande
  36 %
  47 %
  8 %
  5 %
  3 %
  4,18 59
  Ej tävlande
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  22 %
  1 %
  3 %
  7 %
  3,87 68
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  29 %
  38 %
  24 %
  10 %
  4,05 21
  55- år
  14 %
  49 %
  23 %
  2 %
  5 %
  7 %
  3,70 43
  Kvinnor
  23 %
  54 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,92 13
  Män
  22 %
  42 %
  25 %
  2 %
  2 %
  7 %
  3,86 55
  Tävlande
  24 %
  46 %
  20 %
  2 %
  2 %
  7 %
  3,95 59
  Ej tävlande
  11 %
  33 %
  33 %
  11 %
  11 %
  3,38 9
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  1 %
  3 %
  6 %
  9 %
  75 %
  6 %
  1,38 68
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,00 3
  35-54 år
  5 %
  14 %
  10 %
  57 %
  14 %
  1,61 21
  55- år
  2 %
  7 %
  88 %
  2 %
  1,14 43
  Kvinnor
  8 %
  8 %
  8 %
  62 %
  15 %
  1,55 13
  Män
  2 %
  2 %
  5 %
  9 %
  78 %
  4 %
  1,34 55
  Tävlande
  2 %
  7 %
  7 %
  81 %
  3 %
  1,28 59
  Ej tävlande
  22 %
  22 %
  33 %
  22 %
  2,14 9
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  7 %
  12 %
  19 %
  51 %
  3 %
  1,97 68
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  35-54 år
  10 %
  10 %
  14 %
  10 %
  52 %
  5 %
  2,10 21
  55- år
  5 %
  5 %
  9 %
  26 %
  53 %
  2 %
  1,79 43
  Kvinnor
  15 %
  23 %
  8 %
  15 %
  38 %
  2,62 13
  Män
  5 %
  4 %
  13 %
  20 %
  55 %
  4 %
  1,81 55
  Tävlande
  7 %
  7 %
  10 %
  20 %
  54 %
  2 %
  1,90 59
  Ej tävlande
  11 %
  11 %
  22 %
  11 %
  33 %
  11 %
  2,50 9

Annonser