Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, MtbO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #8, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,81 15
-16 år 3,94 2
21-34 år 3,37 2
35-54 år 3,81 8
55- år 4,04 3
Kvinnor 4,47 2
Män 3,71 13
Tävlande 3,81 15
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  33 %
  40 %
  3,87 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  38 %
  25 %
  38 %
  4,00 8
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  23 %
  31 %
  46 %
  3,77 13
  Tävlande
  27 %
  33 %
  40 %
  3,87 15
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  40 %
  27 %
  13 %
  13 %
  3,46 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  13 %
  13 %
  38 %
  13 %
  25 %
  3,33 8
  55- år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  100 %
  3,00 2
  Män
  8 %
  46 %
  15 %
  15 %
  15 %
  3,55 13
  Tävlande
  7 %
  40 %
  27 %
  13 %
  13 %
  3,46 15
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  80 %
  13 %
  7 %
  4,86 15
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  75 %
  13 %
  13 %
  4,86 8
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  77 %
  15 %
  8 %
  4,83 13
  Tävlande
  80 %
  13 %
  7 %
  4,86 15
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  40 %
  33 %
  3,93 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  38 %
  13 %
  50 %
  3,88 8
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  15 %
  46 %
  38 %
  3,77 13
  Tävlande
  27 %
  40 %
  33 %
  3,93 15
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  3,20 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  25 %
  13 %
  25 %
  38 %
  3,25 8
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  15 %
  23 %
  15 %
  46 %
  3,08 13
  Tävlande
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  3,20 15
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  73 %
  7 %
  7 %
  4,07 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  25 %
  75 %
  4,25 8
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  8 %
  77 %
  8 %
  8 %
  4,00 13
  Tävlande
  13 %
  73 %
  7 %
  7 %
  4,07 15
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  27 %
  13 %
  20 %
  20 %
  7 %
  2,93 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  25 %
  13 %
  13 %
  25 %
  25 %
  2,88 8
  55- år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  8 %
  23 %
  15 %
  23 %
  23 %
  8 %
  2,67 13
  Tävlande
  13 %
  27 %
  13 %
  20 %
  20 %
  7 %
  2,93 15
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  27 %
  40 %
  7 %
  7 %
  3,64 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  25 %
  25 %
  38 %
  13 %
  3,63 8
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  15 %
  23 %
  46 %
  8 %
  8 %
  3,50 13
  Tävlande
  20 %
  27 %
  40 %
  7 %
  7 %
  3,64 15
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  53 %
  7 %
  27 %
  4,09 15
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  25 %
  38 %
  13 %
  25 %
  4,17 8
  55- år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  5,00 2
  Män
  8 %
  62 %
  8 %
  23 %
  4,00 13
  Tävlande
  13 %
  53 %
  7 %
  27 %
  4,09 15
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  40 %
  7 %
  7 %
  13 %
  4,15 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  23 %
  46 %
  8 %
  8 %
  15 %
  4,00 13
  Tävlande
  33 %
  40 %
  7 %
  7 %
  13 %
  4,15 15

Annonser

Mila