Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Swedish League, #2, sprint (WRE), med Citadellssprinten

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,66 28
-16 år 3,71 3
17-20 år 3,41 7
21-34 år 3,30 3
35-54 år 3,95 9
55- år 3,69 6
Kvinnor 3,69 8
Män 3,65 20
Tävlande 3,69 24
Ej tävlande 3,43 4
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  46 %
  11 %
  11 %
  11 %
  3,88 28
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  14 %
  14 %
  43 %
  29 %
  3,00 7
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  3,75 8
  Män
  25 %
  40 %
  10 %
  10 %
  15 %
  3,94 20
  Tävlande
  25 %
  38 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,86 24
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 4
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  46 %
  7 %
  7 %
  11 %
  3,08 28
  -16 år
  67 %
  33 %
  1,00 3
  17-20 år
  29 %
  57 %
  14 %
  3,33 7
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  33 %
  44 %
  11 %
  11 %
  3,25 9
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  3,17 6
  Kvinnor
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  2,71 8
  Män
  30 %
  50 %
  10 %
  10 %
  3,22 20
  Tävlande
  33 %
  42 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,09 24
  Ej tävlande
  75 %
  25 %
  3,00 4
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  32 %
  21 %
  7 %
  7 %
  3,96 28
  -16 år
  33 %
  67 %
  3,67 3
  17-20 år
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  4,00 7
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  35-54 år
  22 %
  56 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Kvinnor
  25 %
  38 %
  38 %
  3,88 8
  Män
  35 %
  30 %
  15 %
  10 %
  10 %
  4,00 20
  Tävlande
  33 %
  29 %
  21 %
  8 %
  8 %
  3,95 24
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  36 %
  32 %
  14 %
  4 %
  4 %
  3,37 28
  -16 år
  100 %
  3,00 3
  17-20 år
  43 %
  14 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,00 7
  21-34 år
  33 %
  67 %
  2,33 3
  35-54 år
  22 %
  56 %
  22 %
  4,00 9
  55- år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,50 6
  Kvinnor
  38 %
  63 %
  3,38 8
  Män
  15 %
  35 %
  20 %
  20 %
  5 %
  5 %
  3,37 20
  Tävlande
  13 %
  33 %
  33 %
  13 %
  4 %
  4 %
  3,39 24
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  18 %
  36 %
  7 %
  14 %
  4 %
  3,26 28
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  14 %
  57 %
  29 %
  2,57 7
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,33 3
  35-54 år
  33 %
  11 %
  33 %
  11 %
  11 %
  3,75 9
  55- år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  3,17 6
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  38 %
  13 %
  3,86 8
  Män
  20 %
  15 %
  35 %
  10 %
  20 %
  3,05 20
  Tävlande
  25 %
  21 %
  38 %
  8 %
  8 %
  3,46 24
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  1,67 4
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  32 %
  21 %
  4 %
  7 %
  4,04 28
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  17-20 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,33 7
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  35-54 år
  44 %
  22 %
  22 %
  11 %
  4,25 9
  55- år
  17 %
  33 %
  50 %
  3,67 6
  Kvinnor
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,29 8
  Män
  35 %
  30 %
  25 %
  5 %
  5 %
  3,95 20
  Tävlande
  42 %
  33 %
  17 %
  4 %
  4 %
  4,13 24
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  3,33 4
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  43 %
  14 %
  4 %
  7 %
  4,12 28
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  17-20 år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  4,17 7
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,38 9
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  13 %
  50 %
  25 %
  13 %
  3,86 8
  Män
  40 %
  40 %
  10 %
  5 %
  5 %
  4,21 20
  Tävlande
  38 %
  46 %
  8 %
  4 %
  4 %
  4,22 24
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  3,33 4
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  36 %
  36 %
  7 %
  4 %
  14 %
  3,33 28
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,00 7
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  11 %
  22 %
  33 %
  11 %
  22 %
  3,43 9
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 6
  Kvinnor
  50 %
  38 %
  13 %
  3,38 8
  Män
  5 %
  30 %
  35 %
  5 %
  5 %
  20 %
  3,31 20
  Tävlande
  4 %
  33 %
  38 %
  4 %
  4 %
  17 %
  3,35 24
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  36 %
  11 %
  14 %
  7 %
  18 %
  3,43 28
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  17-20 år
  43 %
  14 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,00 7
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  11 %
  33 %
  22 %
  11 %
  22 %
  3,14 9
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,60 6
  Kvinnor
  13 %
  50 %
  13 %
  25 %
  4,00 8
  Män
  15 %
  30 %
  10 %
  20 %
  10 %
  15 %
  3,24 20
  Tävlande
  17 %
  25 %
  13 %
  17 %
  8 %
  21 %
  3,32 24
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 4
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  29 %
  11 %
  4 %
  4 %
  25 %
  4,00 28
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  14 %
  14 %
  14 %
  14 %
  43 %
  3,50 7
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  22 %
  44 %
  33 %
  4,33 9
  55- år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,75 8
  Män
  30 %
  20 %
  10 %
  5 %
  35 %
  4,15 20
  Tävlande
  29 %
  25 %
  8 %
  4 %
  4 %
  29 %
  4,00 24
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  32 %
  21 %
  7 %
  18 %
  3,83 28
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  17-20 år
  14 %
  43 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,67 7
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  56 %
  11 %
  33 %
  4,67 9
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,60 6
  Kvinnor
  63 %
  13 %
  25 %
  3,83 8
  Män
  30 %
  20 %
  25 %
  10 %
  15 %
  3,82 20
  Tävlande
  25 %
  38 %
  21 %
  8 %
  8 %
  3,86 24
  Ej tävlande
  25 %
  75 %
  3,00 4

Annonser