Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,01 13
35-54 år 4,07 3
55- år 3,99 10
Kvinnor 4,05 2
Män 4,00 11
Tävlande 4,01 13
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  77 %
  4,23 13
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 10
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  27 %
  73 %
  4,27 11
  Tävlande
  23 %
  77 %
  4,23 13
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  62 %
  31 %
  3,77 13
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  55- år
  10 %
  70 %
  20 %
  3,90 10
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  9 %
  55 %
  36 %
  3,73 11
  Tävlande
  8 %
  62 %
  31 %
  3,77 13
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  38 %
  38 %
  8 %
  3,62 13
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  55- år
  20 %
  30 %
  50 %
  3,70 10
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  18 %
  36 %
  36 %
  9 %
  3,64 11
  Tävlande
  15 %
  38 %
  38 %
  8 %
  3,62 13
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  85 %
  8 %
  4,00 13
  35-54 år
  100 %
  4,00 3
  55- år
  10 %
  80 %
  10 %
  4,00 10
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  9 %
  82 %
  9 %
  4,00 11
  Tävlande
  8 %
  85 %
  8 %
  4,00 13
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  69 %
  15 %
  4,00 13
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  10 %
  70 %
  20 %
  3,90 10
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  18 %
  64 %
  18 %
  4,00 11
  Tävlande
  15 %
  69 %
  15 %
  4,00 13
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  31 %
  8 %
  3,54 13
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  60 %
  30 %
  10 %
  3,50 10
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  55 %
  36 %
  9 %
  3,45 11
  Tävlande
  62 %
  31 %
  8 %
  3,54 13
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  62 %
  23 %
  3,92 13
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  10 %
  60 %
  30 %
  3,80 10
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  18 %
  55 %
  27 %
  3,91 11
  Tävlande
  15 %
  62 %
  23 %
  3,92 13
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  77 %
  8 %
  4,17 13
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  10 %
  90 %
  4,10 10
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  18 %
  73 %
  9 %
  4,20 11
  Tävlande
  15 %
  77 %
  8 %
  4,17 13
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  62 %
  8 %
  4,33 13
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  30 %
  60 %
  10 %
  4,33 10
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  27 %
  64 %
  9 %
  4,30 11
  Tävlande
  31 %
  62 %
  8 %
  4,33 13
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  38 %
  8 %
  4,58 13
  35-54 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 10
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  55 %
  36 %
  9 %
  4,60 11
  Tävlande
  54 %
  38 %
  8 %
  4,58 13

Annonser