Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Kinnekullesprinten, etapp 1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,77 16
-16 år 4,14 2
35-54 år 3,62 6
55- år 3,80 8
Kvinnor 3,94 5
Män 3,70 11
Tävlande 3,72 15
Ej tävlande 4,55 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  75 %
  6 %
  4,13 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  55- år
  13 %
  75 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  9 %
  82 %
  9 %
  4,00 11
  Tävlande
  13 %
  80 %
  7 %
  4,07 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  44 %
  13 %
  6 %
  4,13 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  55- år
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  36 %
  36 %
  18 %
  9 %
  4,00 11
  Tävlande
  33 %
  47 %
  13 %
  7 %
  4,07 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  56 %
  19 %
  3,06 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 6
  55- år
  13 %
  63 %
  25 %
  2,88 8
  Kvinnor
  20 %
  80 %
  3,20 5
  Män
  27 %
  45 %
  27 %
  3,00 11
  Tävlande
  20 %
  60 %
  20 %
  3,00 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  25 %
  38 %
  38 %
  3,88 8
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Män
  9 %
  64 %
  27 %
  3,82 11
  Tävlande
  20 %
  53 %
  27 %
  3,93 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  38 %
  19 %
  13 %
  13 %
  3,38 16
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 6
  55- år
  38 %
  25 %
  13 %
  25 %
  3,75 8
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  3,60 5
  Män
  27 %
  27 %
  9 %
  18 %
  18 %
  3,27 11
  Tävlande
  13 %
  40 %
  20 %
  13 %
  13 %
  3,27 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 6
  55- år
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  27 %
  45 %
  27 %
  4,00 11
  Tävlande
  20 %
  53 %
  27 %
  3,93 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  31 %
  25 %
  4,19 16
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  45 %
  27 %
  27 %
  4,18 11
  Tävlande
  40 %
  33 %
  27 %
  4,13 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  44 %
  13 %
  6 %
  4,13 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 8
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  36 %
  36 %
  18 %
  9 %
  4,00 11
  Tävlande
  33 %
  47 %
  13 %
  7 %
  4,07 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  50 %
  6 %
  6 %
  4,19 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  36 %
  45 %
  9 %
  9 %
  4,09 11
  Tävlande
  40 %
  47 %
  7 %
  7 %
  4,20 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  31 %
  44 %
  19 %
  1,54 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  1,00 2
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  1,20 6
  55- år
  13 %
  50 %
  25 %
  13 %
  1,86 8
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  1,25 5
  Män
  9 %
  36 %
  36 %
  18 %
  1,67 11
  Tävlande
  7 %
  27 %
  47 %
  20 %
  1,50 15
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 16
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  45 %
  36 %
  18 %
  4,27 11
  Tävlande
  47 %
  40 %
  13 %
  4,33 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser