Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Panvåren, sprint

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,48 9
-16 år 1,00 1
21-34 år 3,56 1
35-54 år 4,25 2
55- år 3,85 5
Kvinnor 4,22 4
Män 2,93 5
Tävlande 3,48 9
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  3,89 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,20 5
  Tävlande
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  3,89 9
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  44 %
  11 %
  11 %
  22 %
  3,11 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,60 5
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  40 %
  20 %
  40 %
  2,60 5
  Tävlande
  11 %
  44 %
  11 %
  11 %
  22 %
  3,11 9
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  44 %
  22 %
  11 %
  11 %
  3,50 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,00 5
  Tävlande
  11 %
  44 %
  22 %
  11 %
  11 %
  3,50 9
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  33 %
  22 %
  22 %
  11 %
  3,11 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 2
  55- år
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  3,40 5
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  2,80 5
  Tävlande
  11 %
  33 %
  22 %
  22 %
  11 %
  3,11 9
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  44 %
  22 %
  3,67 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  3,80 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  20 %
  40 %
  40 %
  3,00 5
  Tävlande
  33 %
  44 %
  22 %
  3,67 9
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,11 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  80 %
  20 %
  4,60 5
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  Tävlande
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,11 9
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  Tävlande
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  3,33 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  3,20 5
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  2,80 5
  Tävlande
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  3,33 9
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  11 %
  56 %
  3,25 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  55- år
  40 %
  60 %
  4,00 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 4
  Män
  20 %
  20 %
  60 %
  2,50 5
  Tävlande
  33 %
  11 %
  56 %
  3,25 9
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  44 %
  22 %
  22 %
  3,29 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,25 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 4
  Män
  20 %
  40 %
  40 %
  3,00 5
  Tävlande
  11 %
  44 %
  22 %
  22 %
  3,29 9
 • Fråga 12

  Som en kompromiss för att avskaffa juryrapporten ute på tävlingar följer här ett antal frågor från den tidigare juryrapporten. Hur var vädret?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Antal
  Alla
  11 %
  22 %
  33 %
  22 %
  11 %
  9
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  2
  55- år
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  5
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4
  Män
  20 %
  40 %
  40 %
  5
  Tävlande
  11 %
  22 %
  33 %
  22 %
  11 %
  9
 • Fråga 13

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  3,56 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 2
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,80 5
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  3,00 5
  Tävlande
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  3,56 9
 • Fråga 14

  Hur var viltrapporteringen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  89 %
  1,00 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  100 %
  2
  55- år
  100 %
  5
  Kvinnor
  100 %
  4
  Män
  20 %
  80 %
  1,00 5
  Tävlande
  11 %
  89 %
  1,00 9
 • Fråga 15

  Hur var barnpassningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  89 %
  1,00 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  100 %
  2
  55- år
  100 %
  5
  Kvinnor
  100 %
  4
  Män
  20 %
  80 %
  1,00 5
  Tävlande
  11 %
  89 %
  1,00 9
 • Fråga 16

  Hur var prisutdelningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  11 %
  78 %
  3,00 9
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  100 %
  2
  55- år
  20 %
  80 %
  5,00 5
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  5,00 4
  Män
  20 %
  80 %
  1,00 5
  Tävlande
  11 %
  11 %
  78 %
  3,00 9

Annonser