Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Eskilstuna weekend, etapp 2, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,80 19
-16 år 4,00 1
21-34 år 2,58 2
35-54 år 3,99 8
55- år 3,78 8
Kvinnor 3,98 6
Män 3,71 13
Tävlande 3,80 18
Ej tävlande 4,00 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  47 %
  16 %
  4,21 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 8
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Män
  31 %
  46 %
  23 %
  4,08 13
  Tävlande
  39 %
  44 %
  17 %
  4,22 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  42 %
  16 %
  5 %
  4,22 19
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Män
  31 %
  46 %
  15 %
  8 %
  4,17 13
  Tävlande
  39 %
  44 %
  17 %
  4,22 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  5 %
  26 %
  47 %
  5 %
  1,89 19
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  1,00 2
  35-54 år
  25 %
  13 %
  50 %
  13 %
  2,50 8
  55- år
  13 %
  13 %
  75 %
  1,50 8
  Kvinnor
  33 %
  17 %
  50 %
  2,33 6
  Män
  8 %
  38 %
  46 %
  8 %
  1,67 13
  Tävlande
  17 %
  6 %
  28 %
  50 %
  1,89 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  26 %
  32 %
  5 %
  5 %
  3,89 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  38 %
  63 %
  3,75 8
  55- år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  Män
  31 %
  23 %
  31 %
  8 %
  8 %
  3,83 13
  Tävlande
  33 %
  28 %
  33 %
  6 %
  3,89 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  47 %
  5 %
  5 %
  5 %
  5 %
  4,00 19
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  1,00 2
  35-54 år
  63 %
  25 %
  13 %
  4,50 8
  55- år
  13 %
  75 %
  13 %
  3,88 8
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Män
  23 %
  54 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,83 13
  Tävlande
  33 %
  50 %
  6 %
  6 %
  6 %
  4,00 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  21 %
  32 %
  16 %
  5 %
  3,61 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  38 %
  25 %
  38 %
  4,00 8
  55- år
  13 %
  25 %
  38 %
  25 %
  3,25 8
  Kvinnor
  33 %
  17 %
  50 %
  3,83 6
  Män
  23 %
  23 %
  23 %
  23 %
  8 %
  3,50 13
  Tävlande
  28 %
  22 %
  33 %
  17 %
  3,61 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  26 %
  16 %
  5 %
  5 %
  4,17 19
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  63 %
  25 %
  13 %
  4,25 8
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 8
  Kvinnor
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  Män
  46 %
  31 %
  15 %
  8 %
  4,33 13
  Tävlande
  50 %
  28 %
  17 %
  6 %
  4,17 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  26 %
  32 %
  16 %
  5 %
  11 %
  3,24 19
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  13 %
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  3,57 8
  55- år
  13 %
  25 %
  38 %
  13 %
  13 %
  3,13 8
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  50 %
  3,67 6
  Män
  8 %
  23 %
  23 %
  23 %
  8 %
  15 %
  3,00 13
  Tävlande
  11 %
  28 %
  33 %
  17 %
  6 %
  6 %
  3,24 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  37 %
  11 %
  21 %
  4,27 19
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  50 %
  13 %
  13 %
  25 %
  4,50 8
  55- år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,29 8
  Kvinnor
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  Män
  31 %
  31 %
  15 %
  23 %
  4,20 13
  Tävlande
  33 %
  39 %
  11 %
  17 %
  4,27 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  26 %
  11 %
  4,53 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  63 %
  25 %
  13 %
  4,50 8
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Män
  62 %
  23 %
  15 %
  4,46 13
  Tävlande
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1

Annonser