Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Morokulien 2-dagars, etapp 1, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,13 8
-16 år 4,70 1
35-54 år 3,98 4
55- år 4,13 3
Kvinnor 4,15 2
Män 4,12 6
Tävlande 4,04 7
Ej tävlande 4,70 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  75 %
  4,25 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  14 %
  86 %
  4,14 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  75 %
  25 %
  4,75 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Tävlande
  71 %
  29 %
  4,71 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  5,00 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 4
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  100 %
  5,00 6
  Tävlande
  100 %
  5,00 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  13 %
  25 %
  4,38 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  50 %
  17 %
  33 %
  4,17 6
  Tävlande
  57 %
  14 %
  29 %
  4,29 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  25 %
  25 %
  13 %
  25 %
  2,88 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  2,25 4
  55- år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  2,50 2
  Män
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  3,00 6
  Tävlande
  29 %
  29 %
  14 %
  29 %
  2,57 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  3,00 8
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  2,75 4
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  2,83 6
  Tävlande
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  2,86 7
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 8
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,75 4
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Män
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  Tävlande
  57 %
  14 %
  29 %
  3,29 7
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  38 %
  4,63 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Tävlande
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  50 %
  4,50 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  38 %
  4,63 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Tävlande
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser