Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, SM, medel, final

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,92 5
17-20 år 4,10 1
21-34 år 3,70 1
35-54 år 4,80 1
55- år 3,47 2
Kvinnor 4,80 1
Män 3,69 4
Tävlande 4,20 3
Ej tävlande 3,47 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  80 %
  4,20 5
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  100 %
  4,00 4
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  80 %
  4,20 5
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  100 %
  4,00 4
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  20 %
  60 %
  3,60 5
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  75 %
  3,25 4
  Tävlande
  33 %
  67 %
  3,67 3
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  75 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  40 %
  4,20 5
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  100 %
  3,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  50 %
  50 %
  4,00 4
  Tävlande
  100 %
  5,00 3
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  20 %
  60 %
  2,00 5
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  100 %
  3,00 1
  55- år
  100 %
  1,00 2
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  25 %
  75 %
  1,75 4
  Tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  60 %
  4,40 5
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2

Annonser