Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, SkidO, BBK/WIK, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,80 1
55- år 4,80 1
Män 4,80 1
Tävlande 4,80 1
  • Fråga 1

    Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 2

    Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    3,00 1
    55- år
    100 %
    3,00 1
    Män
    100 %
    3,00 1
    Tävlande
    100 %
    3,00 1
  • Fråga 3

    Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 4

    Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänt
    Dåligt
    Mycket dåligt
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 5

    Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 6

    Vad tyckte du om terrängen?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 7

    Hur upplevde du kartan?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 8

    Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 9

    Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 10

    Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    55- år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1

Annonser