Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, OK Motalas vårtävling

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,94 18
-16 år 4,44 2
35-54 år 3,86 8
55- år 3,90 8
Kvinnor 4,08 4
Män 3,90 14
Tävlande 3,92 17
Ej tävlande 4,22 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  50 %
  11 %
  6 %
  4,11 18
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  55- år
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  3,75 8
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  21 %
  57 %
  14 %
  7 %
  3,93 14
  Tävlande
  29 %
  53 %
  12 %
  6 %
  4,06 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  44 %
  28 %
  4,00 18
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  55- år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  21 %
  43 %
  36 %
  3,86 14
  Tävlande
  24 %
  47 %
  29 %
  3,94 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  89 %
  11 %
  4,89 18
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  100 %
  5,00 8
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  Kvinnor
  100 %
  5,00 4
  Män
  86 %
  14 %
  4,86 14
  Tävlande
  88 %
  12 %
  4,88 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  50 %
  6 %
  4,39 18
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  36 %
  57 %
  7 %
  4,29 14
  Tävlande
  47 %
  47 %
  6 %
  4,41 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  17 %
  28 %
  22 %
  6 %
  3,39 18
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  13 %
  13 %
  38 %
  38 %
  3,00 8
  55- år
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,63 8
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Män
  29 %
  14 %
  29 %
  21 %
  7 %
  3,36 14
  Tävlande
  29 %
  12 %
  29 %
  24 %
  6 %
  3,35 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  50 %
  22 %
  6 %
  4,00 18
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  13 %
  38 %
  38 %
  13 %
  3,71 8
  55- år
  13 %
  75 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  Män
  29 %
  50 %
  21 %
  4,07 14
  Tävlande
  24 %
  53 %
  24 %
  4,00 17
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  50 %
  22 %
  17 %
  3,56 18
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  63 %
  25 %
  13 %
  3,50 8
  55- år
  13 %
  50 %
  13 %
  25 %
  3,50 8
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  14 %
  43 %
  21 %
  21 %
  3,50 14
  Tävlande
  12 %
  53 %
  18 %
  18 %
  3,59 17
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  44 %
  22 %
  11 %
  6 %
  3,56 18
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  13 %
  38 %
  25 %
  25 %
  3,38 8
  55- år
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  3,50 4
  Män
  21 %
  36 %
  29 %
  7 %
  7 %
  3,57 14
  Tävlande
  18 %
  47 %
  24 %
  6 %
  6 %
  3,65 17
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 18
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  55- år
  25 %
  38 %
  38 %
  3,88 8
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  36 %
  36 %
  29 %
  4,07 14
  Tävlande
  29 %
  47 %
  24 %
  4,06 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  39 %
  11 %
  28 %
  17 %
  3,27 18
  -16 år
  100 %
  2
  35-54 år
  13 %
  25 %
  13 %
  38 %
  13 %
  3,14 8
  55- år
  63 %
  13 %
  25 %
  3,38 8
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,00 4
  Män
  50 %
  7 %
  21 %
  21 %
  3,36 14
  Tävlande
  41 %
  12 %
  29 %
  18 %
  3,14 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser