Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Anebyorienteringen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,13 13
-16 år 3,20 1
35-54 år 4,18 6
55- år 4,24 6
Kvinnor 5,00 1
Män 4,05 12
Tävlande 4,13 13
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  31 %
  23 %
  4,23 13
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  50 %
  17 %
  33 %
  4,17 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  42 %
  33 %
  25 %
  4,17 12
  Tävlande
  46 %
  31 %
  23 %
  4,23 13
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  31 %
  23 %
  8 %
  4,00 13
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  50 %
  17 %
  33 %
  4,17 6
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  33 %
  33 %
  25 %
  8 %
  3,92 12
  Tävlande
  38 %
  31 %
  23 %
  8 %
  4,00 13
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  85 %
  8 %
  8 %
  4,77 13
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,67 6
  55- år
  100 %
  5,00 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  83 %
  8 %
  8 %
  4,75 12
  Tävlande
  85 %
  8 %
  8 %
  4,77 13
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  31 %
  23 %
  4,23 13
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  17 %
  33 %
  4,17 6
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  42 %
  33 %
  25 %
  4,17 12
  Tävlande
  46 %
  31 %
  23 %
  4,23 13
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  38 %
  8 %
  8 %
  4,23 13
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  42 %
  42 %
  8 %
  8 %
  4,17 12
  Tävlande
  46 %
  38 %
  8 %
  8 %
  4,23 13
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  38 %
  31 %
  4,00 13
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  42 %
  33 %
  3,92 12
  Tävlande
  31 %
  38 %
  31 %
  4,00 13
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  54 %
  8 %
  8 %
  4,08 13
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  58 %
  8 %
  8 %
  4,00 12
  Tävlande
  31 %
  54 %
  8 %
  8 %
  4,08 13
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  8 %
  38 %
  15 %
  23 %
  3,30 13
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  33 %
  17 %
  50 %
  2,67 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  8 %
  8 %
  42 %
  17 %
  25 %
  3,11 12
  Tävlande
  15 %
  8 %
  38 %
  15 %
  23 %
  3,30 13
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  23 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,33 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  55- år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  50 %
  25 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,27 12
  Tävlande
  54 %
  23 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,33 13
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  15 %
  8 %
  23 %
  8 %
  3,92 13
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,80 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  42 %
  17 %
  8 %
  25 %
  8 %
  3,82 12
  Tävlande
  46 %
  15 %
  8 %
  23 %
  8 %
  3,92 13

Annonser