Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Helg utan älg, dag 1, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,37 25
17-20 år 4,30 2
21-34 år 3,67 1
35-54 år 4,61 3
55- år 4,37 19
Kvinnor 4,38 12
Män 4,36 13
Tävlande 4,35 24
Ej tävlande 4,80 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  36 %
  4 %
  4 %
  4,44 25
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  55- år
  63 %
  26 %
  5 %
  5 %
  4,47 19
  Kvinnor
  50 %
  42 %
  8 %
  4,33 12
  Män
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 13
  Tävlande
  54 %
  38 %
  4 %
  4 %
  4,42 24
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  20 %
  4 %
  12 %
  4,64 25
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  68 %
  21 %
  11 %
  4,76 19
  Kvinnor
  67 %
  17 %
  17 %
  4,80 12
  Män
  62 %
  23 %
  8 %
  8 %
  4,50 13
  Tävlande
  63 %
  21 %
  4 %
  13 %
  4,62 24
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  68 %
  24 %
  4 %
  4 %
  4,67 25
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  68 %
  26 %
  5 %
  4,72 19
  Kvinnor
  67 %
  25 %
  8 %
  4,58 12
  Män
  69 %
  23 %
  8 %
  4,75 13
  Tävlande
  67 %
  25 %
  4 %
  4 %
  4,65 24
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  68 %
  28 %
  4 %
  4,64 25
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  55- år
  68 %
  26 %
  5 %
  4,63 19
  Kvinnor
  58 %
  42 %
  4,58 12
  Män
  77 %
  15 %
  8 %
  4,69 13
  Tävlande
  67 %
  29 %
  4 %
  4,63 24
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  44 %
  24 %
  4 %
  4 %
  3,80 25
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  26 %
  37 %
  32 %
  5 %
  3,84 19
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  25 %
  8 %
  3,83 12
  Män
  15 %
  54 %
  23 %
  8 %
  3,77 13
  Tävlande
  25 %
  42 %
  25 %
  4 %
  4 %
  3,79 24
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  32 %
  32 %
  16 %
  3,56 25
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  21 %
  26 %
  32 %
  21 %
  3,47 19
  Kvinnor
  25 %
  17 %
  50 %
  8 %
  3,58 12
  Män
  15 %
  46 %
  15 %
  23 %
  3,54 13
  Tävlande
  21 %
  29 %
  33 %
  17 %
  3,54 24
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  48 %
  16 %
  12 %
  3,84 25
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  55- år
  21 %
  53 %
  11 %
  16 %
  3,79 19
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 12
  Män
  23 %
  46 %
  8 %
  23 %
  3,69 13
  Tävlande
  21 %
  50 %
  17 %
  13 %
  3,79 24
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  28 %
  4 %
  8 %
  4,61 25
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  58 %
  37 %
  5 %
  4,61 19
  Kvinnor
  58 %
  25 %
  8 %
  8 %
  4,55 12
  Män
  62 %
  31 %
  8 %
  4,67 13
  Tävlande
  58 %
  29 %
  4 %
  8 %
  4,59 24
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  72 %
  4 %
  24 %
  4,95 25
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  55- år
  68 %
  5 %
  26 %
  4,93 19
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 12
  Män
  77 %
  8 %
  15 %
  4,91 13
  Tävlande
  71 %
  4 %
  25 %
  4,94 24
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  72 %
  20 %
  8 %
  4,78 25
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  68 %
  21 %
  11 %
  4,76 19
  Kvinnor
  75 %
  17 %
  8 %
  4,82 12
  Män
  69 %
  23 %
  8 %
  4,75 13
  Tävlande
  71 %
  21 %
  8 %
  4,77 24
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 12

  Ni får idag resultatservice genom tv-skärmar. Anta att vi plockar bort dessa och bara hänvisar till http://live.orientering.se, skulle det vara okej?

  Grupp
  Ja
  Nej
  Ingen uppfattning
  Antal
  Alla
  44 %
  44 %
  12 %
  25
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3
  55- år
  37 %
  53 %
  11 %
  19
  Kvinnor
  42 %
  50 %
  8 %
  12
  Män
  46 %
  38 %
  15 %
  13
  Tävlande
  46 %
  42 %
  13 %
  24
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 13

  Ni får idag erbjudande om ett riktigt prisvärt resepaket+ buss, fungerar det bra? Kommentera gärna vad kan bli bättre!

  Grupp
  Ja
  Nej
  Ingen uppfattning
  Antal
  Alla
  32 %
  12 %
  56 %
  25
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  100 %
  3
  55- år
  37 %
  16 %
  47 %
  19
  Kvinnor
  42 %
  8 %
  50 %
  12
  Män
  23 %
  15 %
  62 %
  13
  Tävlande
  29 %
  13 %
  58 %
  24
  Ej tävlande
  100 %
  1

Annonser