Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, High Chaparral-sprinten

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,86 15
-16 år 4,28 2
35-54 år 3,69 9
55- år 4,05 4
Kvinnor 3,32 3
Män 3,98 12
Tävlande 3,90 14
Ej tävlande 3,17 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  53 %
  4,47 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 9
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 12
  Tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 14
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  13 %
  27 %
  7 %
  4,13 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  44 %
  22 %
  33 %
  4,11 9
  55- år
  75 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  67 %
  8 %
  17 %
  8 %
  4,33 12
  Tävlande
  57 %
  14 %
  21 %
  7 %
  4,21 14
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  27 %
  7 %
  7 %
  4,57 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,50 9
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Män
  67 %
  25 %
  8 %
  4,58 12
  Tävlande
  57 %
  29 %
  7 %
  7 %
  4,54 14
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  40 %
  13 %
  4,33 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  50 %
  42 %
  8 %
  4,42 12
  Tävlande
  50 %
  36 %
  14 %
  4,36 14
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  27 %
  33 %
  7 %
  4,00 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  22 %
  22 %
  44 %
  11 %
  3,75 9
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,00 3
  Män
  42 %
  33 %
  25 %
  4,17 12
  Tävlande
  36 %
  29 %
  36 %
  4,00 14
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  20 %
  7 %
  7 %
  4,64 15
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,50 9
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  67 %
  25 %
  8 %
  4,58 12
  Tävlande
  71 %
  21 %
  7 %
  4,64 14
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  33 %
  7 %
  4,64 15
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  75 %
  25 %
  4,75 12
  Tävlande
  64 %
  36 %
  4,64 14
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  53 %
  7 %
  20 %
  7 %
  2,64 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  2,78 9
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  1,67 4
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  2,67 3
  Män
  17 %
  50 %
  25 %
  8 %
  2,64 12
  Tävlande
  14 %
  57 %
  21 %
  7 %
  2,69 14
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  7 %
  13 %
  27 %
  33 %
  13 %
  2,15 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  11 %
  11 %
  33 %
  44 %
  1,89 9
  55- år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  1,33 3
  Män
  8 %
  8 %
  17 %
  25 %
  25 %
  17 %
  2,40 12
  Tävlande
  7 %
  7 %
  14 %
  29 %
  29 %
  14 %
  2,25 14
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  13 %
  7 %
  27 %
  20 %
  20 %
  2,67 15
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  2,29 9
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  1,50 3
  Män
  17 %
  17 %
  8 %
  25 %
  17 %
  17 %
  2,90 12
  Tävlande
  14 %
  14 %
  7 %
  29 %
  21 %
  14 %
  2,67 14
  Ej tävlande
  100 %
  1

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion