Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Novembertävlingarna, långdistans

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,03 16
17-20 år 4,56 1
35-54 år 4,06 7
55- år 3,93 8
Kvinnor 3,93 5
Män 4,07 11
Tävlande 4,03 15
Ej tävlande 4,00 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  50 %
  4,50 16
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  55 %
  45 %
  4,55 11
  Tävlande
  47 %
  53 %
  4,47 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  25 %
  25 %
  13 %
  6 %
  3,80 16
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  55- år
  38 %
  13 %
  25 %
  13 %
  13 %
  3,86 8
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  40 %
  3,00 5
  Män
  45 %
  18 %
  27 %
  9 %
  4,20 11
  Tävlande
  27 %
  27 %
  27 %
  13 %
  7 %
  3,71 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  13 %
  56 %
  19 %
  3,46 16
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  29 %
  57 %
  14 %
  3,33 7
  55- år
  13 %
  63 %
  25 %
  3,33 8
  Kvinnor
  100 %
  3,00 5
  Män
  18 %
  18 %
  36 %
  27 %
  3,75 11
  Tävlande
  13 %
  13 %
  53 %
  20 %
  3,50 15
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  38 %
  31 %
  13 %
  3,63 16
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  13 %
  25 %
  50 %
  13 %
  3,38 8
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  Män
  18 %
  36 %
  36 %
  9 %
  3,64 11
  Tävlande
  20 %
  40 %
  27 %
  13 %
  3,67 15
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  50 %
  6 %
  6 %
  4,19 16
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  55- år
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  Kvinnor
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Män
  45 %
  36 %
  9 %
  9 %
  4,18 11
  Tävlande
  40 %
  47 %
  7 %
  7 %
  4,20 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  69 %
  6 %
  4,19 16
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  14 %
  86 %
  4,14 7
  55- år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Kvinnor
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Män
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  Tävlande
  27 %
  67 %
  7 %
  4,20 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  75 %
  13 %
  4,00 16
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  86 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  13 %
  75 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  100 %
  4,00 5
  Män
  18 %
  64 %
  18 %
  4,00 11
  Tävlande
  13 %
  73 %
  13 %
  4,00 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  25 %
  44 %
  3,88 16
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  43 %
  14 %
  43 %
  4,00 7
  55- år
  25 %
  38 %
  38 %
  3,88 8
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Män
  18 %
  27 %
  55 %
  3,64 11
  Tävlande
  33 %
  20 %
  47 %
  3,87 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  6 %
  75 %
  4,75 16
  17-20 år
  100 %
  1
  35-54 år
  29 %
  71 %
  5,00 7
  55- år
  13 %
  13 %
  75 %
  4,50 8
  Kvinnor
  20 %
  80 %
  5,00 5
  Män
  18 %
  9 %
  73 %
  4,67 11
  Tävlande
  20 %
  80 %
  5,00 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  56 %
  6 %
  4,31 16
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  55- år
  13 %
  88 %
  4,13 8
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Män
  27 %
  73 %
  4,27 11
  Tävlande
  40 %
  53 %
  7 %
  4,33 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1

Annonser

Mila