Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Hallandspremiären, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,70 34
-16 år 4,36 3
17-20 år 4,06 2
35-54 år 3,82 17
55- år 3,30 12
Kvinnor 4,04 8
Män 3,59 26
Tävlande 3,70 33
Ej tävlande 3,78 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  50 %
  9 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,09 34
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  41 %
  53 %
  6 %
  4,35 17
  55- år
  17 %
  50 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,73 12
  Kvinnor
  38 %
  50 %
  13 %
  4,13 8
  Män
  31 %
  50 %
  12 %
  4 %
  4 %
  4,08 26
  Tävlande
  33 %
  48 %
  9 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,09 33
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  21 %
  47 %
  6 %
  6 %
  9 %
  3,29 34
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  12 %
  29 %
  41 %
  6 %
  6 %
  6 %
  3,38 17
  55- år
  8 %
  8 %
  58 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,00 12
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  3,25 8
  Män
  15 %
  19 %
  38 %
  8 %
  8 %
  12 %
  3,30 26
  Tävlande
  12 %
  21 %
  45 %
  6 %
  6 %
  9 %
  3,30 33
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  35 %
  6 %
  3 %
  3 %
  4,42 34
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  53 %
  35 %
  12 %
  4,41 17
  55- år
  33 %
  50 %
  8 %
  8 %
  4,18 12
  Kvinnor
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Män
  54 %
  35 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,44 26
  Tävlande
  52 %
  36 %
  6 %
  3 %
  3 %
  4,41 33
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  53 %
  24 %
  6 %
  3 %
  3 %
  3,67 34
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  12 %
  53 %
  29 %
  6 %
  3,71 17
  55- år
  58 %
  17 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,36 12
  Kvinnor
  38 %
  63 %
  4,38 8
  Män
  4 %
  50 %
  31 %
  8 %
  4 %
  4 %
  3,44 26
  Tävlande
  12 %
  52 %
  24 %
  6 %
  3 %
  3 %
  3,66 33
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  56 %
  9 %
  9 %
  3 %
  3 %
  3,85 34
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  29 %
  59 %
  6 %
  6 %
  4,19 17
  55- år
  67 %
  8 %
  17 %
  8 %
  3,33 12
  Kvinnor
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Män
  15 %
  58 %
  8 %
  12 %
  4 %
  4 %
  3,72 26
  Tävlande
  21 %
  55 %
  9 %
  9 %
  3 %
  3 %
  3,84 33
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  41 %
  15 %
  3 %
  3 %
  4,09 34
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  41 %
  41 %
  18 %
  4,24 17
  55- år
  25 %
  42 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,67 12
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 8
  Män
  27 %
  46 %
  19 %
  4 %
  4 %
  3,88 26
  Tävlande
  39 %
  39 %
  15 %
  3 %
  3 %
  4,09 33
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  50 %
  21 %
  3 %
  3 %
  3,88 34
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  18 %
  53 %
  29 %
  3,88 17
  55- år
  17 %
  50 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,58 12
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Män
  15 %
  50 %
  27 %
  4 %
  4 %
  3,69 26
  Tävlande
  24 %
  48 %
  21 %
  3 %
  3 %
  3,88 33
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  53 %
  15 %
  3 %
  6 %
  9 %
  3,74 34
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  12 %
  59 %
  12 %
  6 %
  12 %
  3,80 17
  55- år
  8 %
  50 %
  17 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,45 12
  Kvinnor
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  Män
  15 %
  50 %
  12 %
  4 %
  8 %
  12 %
  3,70 26
  Tävlande
  15 %
  52 %
  15 %
  3 %
  6 %
  9 %
  3,73 33
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  9 %
  9 %
  15 %
  15 %
  47 %
  2,56 34
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  17-20 år
  100 %
  2
  35-54 år
  6 %
  6 %
  12 %
  18 %
  12 %
  47 %
  2,56 17
  55- år
  8 %
  8 %
  17 %
  25 %
  42 %
  2,00 12
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  25 %
  13 %
  38 %
  3,20 8
  Män
  4 %
  8 %
  4 %
  19 %
  15 %
  50 %
  2,31 26
  Tävlande
  6 %
  9 %
  9 %
  15 %
  15 %
  45 %
  2,56 33
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  12 %
  9 %
  26 %
  21 %
  18 %
  2,68 34
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  18 %
  6 %
  12 %
  29 %
  12 %
  24 %
  2,85 17
  55- år
  17 %
  8 %
  17 %
  42 %
  17 %
  2,00 12
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  38 %
  38 %
  3,00 8
  Män
  15 %
  12 %
  12 %
  23 %
  27 %
  12 %
  2,61 26
  Tävlande
  15 %
  12 %
  9 %
  24 %
  21 %
  18 %
  2,70 33
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1

Annonser

OK Orion
Orienteringsmagasinet 1 kr