Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Romeleträffen, medeldistans

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,98 18
21-34 år 4,04 5
35-54 år 4,02 7
55- år 3,88 6
Kvinnor 3,81 3
Män 4,01 15
Tävlande 3,97 17
Ej tävlande 4,11 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  44 %
  6 %
  4,44 18
  21-34 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  47 %
  47 %
  7 %
  4,40 15
  Tävlande
  47 %
  47 %
  6 %
  4,41 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  39 %
  33 %
  6 %
  3,88 18
  21-34 år
  100 %
  4,00 5
  35-54 år
  14 %
  29 %
  57 %
  3,57 7
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,20 6
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  27 %
  33 %
  33 %
  7 %
  3,93 15
  Tävlande
  24 %
  35 %
  35 %
  6 %
  3,88 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  33 %
  39 %
  3,89 18
  21-34 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  35-54 år
  14 %
  29 %
  57 %
  3,57 7
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 15
  Tävlande
  24 %
  35 %
  41 %
  3,82 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 18
  21-34 år
  100 %
  4,00 5
  35-54 år
  29 %
  71 %
  4,29 7
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  27 %
  60 %
  13 %
  4,13 15
  Tävlande
  24 %
  65 %
  12 %
  4,12 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  61 %
  28 %
  3,83 18
  21-34 år
  100 %
  4,00 5
  35-54 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 6
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  13 %
  60 %
  27 %
  3,87 15
  Tävlande
  12 %
  59 %
  29 %
  3,82 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  44 %
  17 %
  6 %
  4,18 18
  21-34 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  35-54 år
  57 %
  43 %
  4,57 7
  55- år
  17 %
  33 %
  50 %
  3,67 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  40 %
  33 %
  20 %
  7 %
  4,21 15
  Tävlande
  35 %
  47 %
  18 %
  4,18 17
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  44 %
  22 %
  17 %
  3,61 18
  21-34 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  35-54 år
  29 %
  29 %
  14 %
  29 %
  3,57 7
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  13 %
  47 %
  27 %
  13 %
  3,60 15
  Tävlande
  18 %
  41 %
  24 %
  18 %
  3,59 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  39 %
  17 %
  11 %
  11 %
  17 %
  3,20 18
  21-34 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  2,75 5
  35-54 år
  14 %
  43 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,67 7
  55- år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,00 6
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  1,50 3
  Män
  7 %
  47 %
  20 %
  7 %
  7 %
  13 %
  3,46 15
  Tävlande
  6 %
  41 %
  12 %
  12 %
  12 %
  18 %
  3,21 17
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  44 %
  6 %
  11 %
  4,38 18
  21-34 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,40 7
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  33 %
  53 %
  7 %
  7 %
  4,29 15
  Tävlande
  41 %
  41 %
  6 %
  12 %
  4,40 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  50 %
  11 %
  11 %
  4,19 18
  21-34 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  35-54 år
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  5,00 3
  Män
  27 %
  60 %
  13 %
  4,13 15
  Tävlande
  29 %
  47 %
  12 %
  12 %
  4,20 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser