Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM Natt Skåne

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,68 16
21-34 år 3,44 2
35-54 år 3,57 6
55- år 3,81 8
Kvinnor 3,60 1
Män 3,68 15
Tävlande 3,68 16
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  13 %
  13 %
  6 %
  6 %
  3,40 16
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  2,83 6
  55- år
  100 %
  4,00 8
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  60 %
  13 %
  13 %
  7 %
  7 %
  3,36 15
  Tävlande
  63 %
  13 %
  13 %
  6 %
  6 %
  3,40 16
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  56 %
  13 %
  6 %
  4,13 16
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  83 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  27 %
  53 %
  13 %
  7 %
  4,14 15
  Tävlande
  25 %
  56 %
  13 %
  6 %
  4,13 16
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  63 %
  4,38 16
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  55- år
  38 %
  63 %
  4,38 8
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  40 %
  60 %
  4,40 15
  Tävlande
  38 %
  63 %
  4,38 16
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  50 %
  38 %
  3,75 16
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 6
  55- år
  25 %
  38 %
  38 %
  3,88 8
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  13 %
  53 %
  33 %
  3,80 15
  Tävlande
  13 %
  50 %
  38 %
  3,75 16
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  19 %
  31 %
  38 %
  6 %
  2,81 16
  21-34 år
  100 %
  2,00 2
  35-54 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  2,67 6
  55- år
  13 %
  25 %
  25 %
  38 %
  3,13 8
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  7 %
  20 %
  27 %
  40 %
  7 %
  2,80 15
  Tävlande
  6 %
  19 %
  31 %
  38 %
  6 %
  2,81 16
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  13 %
  50 %
  25 %
  3,13 16
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,00 6
  55- år
  13 %
  25 %
  38 %
  25 %
  3,25 8
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  13 %
  13 %
  47 %
  27 %
  3,13 15
  Tävlande
  13 %
  13 %
  50 %
  25 %
  3,13 16
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  38 %
  38 %
  13 %
  6 %
  3,25 16
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  55- år
  13 %
  38 %
  38 %
  13 %
  3,50 8
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  7 %
  33 %
  40 %
  13 %
  7 %
  3,20 15
  Tävlande
  6 %
  38 %
  38 %
  13 %
  6 %
  3,25 16
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  44 %
  38 %
  13 %
  3,44 16
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 8
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  7 %
  47 %
  33 %
  13 %
  3,47 15
  Tävlande
  6 %
  44 %
  38 %
  13 %
  3,44 16
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  63 %
  19 %
  4,00 16
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 15
  Tävlande
  19 %
  63 %
  19 %
  4,00 16
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  50 %
  4,50 16
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  55- år
  38 %
  63 %
  4,38 8
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  53 %
  47 %
  4,53 15
  Tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 16
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser