*** Instance-specific ***

Sammanställning av deltagarenkät, DM, lång, Göteborg

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,68 19
-16 år 4,18 1
17-20 år 3,91 1
21-34 år 3,69 3
35-54 år 3,68 11
55- år 3,45 3
Kvinnor 3,96 5
Män 3,58 14
Tävlande 3,66 17
Ej tävlande 3,84 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  42 %
  21 %
  4,16 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Män
  29 %
  50 %
  21 %
  4,07 14
  Tävlande
  35 %
  47 %
  18 %
  4,18 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  37 %
  16 %
  16 %
  11 %
  3,71 19
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  35-54 år
  27 %
  36 %
  18 %
  9 %
  9 %
  3,90 11
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  Män
  29 %
  29 %
  14 %
  21 %
  7 %
  3,69 14
  Tävlande
  24 %
  35 %
  12 %
  18 %
  12 %
  3,73 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  42 %
  5 %
  5 %
  11 %
  4,18 19
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  27 %
  45 %
  9 %
  9 %
  9 %
  3,90 11
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  Män
  43 %
  36 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,15 14
  Tävlande
  41 %
  35 %
  6 %
  6 %
  12 %
  4,20 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  37 %
  47 %
  5 %
  5 %
  3,44 19
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  9 %
  36 %
  55 %
  3,55 11
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  Män
  7 %
  29 %
  57 %
  7 %
  3,36 14
  Tävlande
  6 %
  35 %
  47 %
  6 %
  6 %
  3,44 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  53 %
  16 %
  5 %
  5 %
  3,94 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  27 %
  55 %
  9 %
  9 %
  4,20 11
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  21 %
  50 %
  14 %
  7 %
  7 %
  3,92 14
  Tävlande
  24 %
  53 %
  18 %
  6 %
  3,94 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  47 %
  11 %
  5 %
  5 %
  4,11 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  27 %
  45 %
  9 %
  9 %
  9 %
  4,00 11
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  36 %
  43 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,15 14
  Tävlande
  35 %
  47 %
  12 %
  6 %
  4,12 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  47 %
  16 %
  5 %
  4,17 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  27 %
  36 %
  27 %
  9 %
  4,00 11
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  29 %
  43 %
  21 %
  7 %
  4,08 14
  Tävlande
  35 %
  47 %
  18 %
  4,18 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  16 %
  42 %
  16 %
  5 %
  11 %
  3,12 19
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  2,00 3
  35-54 år
  18 %
  9 %
  55 %
  9 %
  9 %
  3,18 11
  55- år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  7 %
  7 %
  50 %
  21 %
  7 %
  7 %
  2,85 14
  Tävlande
  6 %
  18 %
  41 %
  18 %
  6 %
  12 %
  3,00 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  32 %
  32 %
  11 %
  5 %
  16 %
  3,25 19
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  35-54 år
  9 %
  27 %
  36 %
  18 %
  9 %
  3,30 11
  55- år
  67 %
  33 %
  2,33 3
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  3,25 5
  Män
  7 %
  36 %
  21 %
  14 %
  7 %
  14 %
  3,25 14
  Tävlande
  6 %
  35 %
  24 %
  12 %
  6 %
  18 %
  3,29 17
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  42 %
  5 %
  16 %
  11 %
  16 %
  3,31 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  9 %
  45 %
  9 %
  18 %
  18 %
  3,33 11
  55- år
  33 %
  67 %
  2,67 3
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  3,67 5
  Män
  7 %
  50 %
  7 %
  14 %
  14 %
  7 %
  3,23 14
  Tävlande
  12 %
  47 %
  18 %
  12 %
  12 %
  3,33 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  21 %
  16 %
  11 %
  47 %
  3,40 19
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  3
  35-54 år
  9 %
  18 %
  18 %
  9 %
  45 %
  3,50 11
  55- år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  14 %
  14 %
  14 %
  57 %
  3,00 14
  Tävlande
  18 %
  18 %
  12 %
  53 %
  3,13 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  11 %
  5 %
  21 %
  42 %
  2,55 19
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  1,00 3
  35-54 år
  9 %
  9 %
  9 %
  27 %
  45 %
  2,00 11
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,00 5
  Män
  14 %
  14 %
  7 %
  29 %
  36 %
  2,22 14
  Tävlande
  24 %
  12 %
  6 %
  24 %
  35 %
  2,55 17
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  21 %
  5 %
  53 %
  3,33 19
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  18 %
  9 %
  9 %
  64 %
  3,25 11
  55- år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  3,50 5
  Män
  14 %
  14 %
  7 %
  64 %
  3,20 14
  Tävlande
  24 %
  24 %
  6 %
  47 %
  3,33 17
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  79 %
  5,00 19
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  3
  35-54 år
  36 %
  64 %
  5,00 11
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  20 %
  80 %
  5,00 5
  Män
  21 %
  79 %
  5,00 14
  Tävlande
  18 %
  82 %
  5,00 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2

Annonser