Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Oktoberracet

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,61 27
-16 år 3,78 1
21-34 år 3,45 4
35-54 år 3,81 9
55- år 3,51 13
Kvinnor 3,67 3
Män 3,60 24
Tävlande 3,61 27
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  63 %
  19 %
  4,00 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  75 %
  25 %
  3,75 4
  35-54 år
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  55- år
  8 %
  69 %
  23 %
  3,85 13
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  21 %
  63 %
  17 %
  4,04 24
  Tävlande
  19 %
  63 %
  19 %
  4,00 27
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  44 %
  41 %
  7 %
  3,52 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  35-54 år
  11 %
  56 %
  22 %
  11 %
  3,67 9
  55- år
  8 %
  31 %
  62 %
  3,46 13
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  8 %
  46 %
  38 %
  8 %
  3,54 24
  Tävlande
  7 %
  44 %
  41 %
  7 %
  3,52 27
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  44 %
  30 %
  19 %
  2,41 27
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  75 %
  25 %
  2,50 4
  35-54 år
  22 %
  44 %
  33 %
  2,89 9
  55- år
  38 %
  31 %
  31 %
  2,08 13
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  2,33 3
  Män
  8 %
  42 %
  33 %
  17 %
  2,42 24
  Tävlande
  7 %
  44 %
  30 %
  19 %
  2,41 27
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  44 %
  33 %
  7 %
  7 %
  3,37 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  75 %
  25 %
  2,75 4
  35-54 år
  11 %
  78 %
  11 %
  3,78 9
  55- år
  8 %
  31 %
  46 %
  8 %
  8 %
  3,23 13
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  8 %
  46 %
  29 %
  8 %
  8 %
  3,38 24
  Tävlande
  7 %
  44 %
  33 %
  7 %
  7 %
  3,37 27
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  15 %
  15 %
  4 %
  3,67 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  33 %
  22 %
  22 %
  22 %
  3,67 9
  55- år
  8 %
  62 %
  8 %
  15 %
  8 %
  3,46 13
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  21 %
  42 %
  17 %
  17 %
  4 %
  3,58 24
  Tävlande
  22 %
  44 %
  15 %
  15 %
  4 %
  3,67 27
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  37 %
  37 %
  7 %
  4 %
  3,52 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  25 %
  75 %
  3,50 4
  35-54 år
  22 %
  33 %
  22 %
  11 %
  11 %
  3,44 9
  55- år
  8 %
  46 %
  38 %
  8 %
  3,54 13
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  17 %
  33 %
  38 %
  8 %
  4 %
  3,50 24
  Tävlande
  15 %
  37 %
  37 %
  7 %
  4 %
  3,52 27
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  44 %
  19 %
  4 %
  4 %
  4,04 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,75 4
  35-54 år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  55- år
  23 %
  54 %
  15 %
  8 %
  4,08 13
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  33 %
  42 %
  17 %
  4 %
  4 %
  4,09 24
  Tävlande
  30 %
  44 %
  19 %
  4 %
  4 %
  4,04 27
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  22 %
  30 %
  15 %
  15 %
  3,15 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 4
  35-54 år
  22 %
  22 %
  44 %
  11 %
  3,44 9
  55- år
  23 %
  23 %
  15 %
  15 %
  23 %
  3,08 13
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  17 %
  21 %
  29 %
  17 %
  17 %
  3,04 24
  Tävlande
  19 %
  22 %
  30 %
  15 %
  15 %
  3,15 27
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  44 %
  15 %
  15 %
  4,13 27
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,43 9
  55- år
  23 %
  54 %
  23 %
  4,00 13
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  25 %
  46 %
  13 %
  17 %
  4,15 24
  Tävlande
  26 %
  44 %
  15 %
  15 %
  4,13 27
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  37 %
  4 %
  11 %
  4,50 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  35-54 år
  56 %
  22 %
  22 %
  4,71 9
  55- år
  46 %
  46 %
  8 %
  4,38 13
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  50 %
  33 %
  4 %
  13 %
  4,52 24
  Tävlande
  48 %
  37 %
  4 %
  11 %
  4,50 27

Annonser