Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Klåverödsdubbeln, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,31 9
17-20 år 4,20 1
21-34 år 4,60 2
35-54 år 4,39 3
55- år 4,07 3
Kvinnor 4,20 3
Män 4,37 6
Tävlande 4,31 9
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Tävlande
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  Tävlande
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  5,00 9
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  100 %
  5,00 6
  Tävlande
  100 %
  5,00 9
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  Tävlande
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Tävlande
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  11 %
  44 %
  4,00 9
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,67 3
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Män
  33 %
  17 %
  50 %
  3,83 6
  Tävlande
  44 %
  11 %
  44 %
  4,00 9
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  44 %
  4,56 9
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Tävlande
  56 %
  44 %
  4,56 9
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  11 %
  22 %
  4,00 9
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 6
  Tävlande
  22 %
  44 %
  11 %
  22 %
  4,00 9
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Tävlande
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  67 %
  17 %
  17 %
  4,80 6
  Tävlande
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser