Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Höstrusket

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,39 23
-16 år 4,90 1
21-34 år 4,05 2
35-54 år 4,02 5
55- år 4,52 15
Kvinnor 4,50 3
Män 4,37 20
Tävlande 4,39 23
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  52 %
  4,48 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  47 %
  53 %
  4,47 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  45 %
  55 %
  4,45 20
  Tävlande
  48 %
  52 %
  4,48 23
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  43 %
  4 %
  4 %
  4,35 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,80 5
  55- år
  60 %
  33 %
  7 %
  4,53 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  45 %
  45 %
  5 %
  5 %
  4,30 20
  Tävlande
  48 %
  43 %
  4 %
  4 %
  4,35 23
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  61 %
  22 %
  3,96 23
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  60 %
  40 %
  3,60 5
  55- år
  27 %
  67 %
  7 %
  4,20 15
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  20 %
  55 %
  25 %
  3,95 20
  Tävlande
  17 %
  61 %
  22 %
  3,96 23
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  61 %
  13 %
  4,13 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  60 %
  40 %
  3,60 5
  55- år
  33 %
  60 %
  7 %
  4,27 15
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  25 %
  60 %
  15 %
  4,10 20
  Tävlande
  26 %
  61 %
  13 %
  4,13 23
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  57 %
  4 %
  4,30 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,80 5
  55- år
  47 %
  53 %
  4,47 15
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  40 %
  55 %
  5 %
  4,30 20
  Tävlande
  39 %
  57 %
  4 %
  4,30 23
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  30 %
  13 %
  4,43 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  60 %
  40 %
  3,60 5
  55- år
  80 %
  20 %
  4,80 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  55 %
  30 %
  15 %
  4,40 20
  Tävlande
  57 %
  30 %
  13 %
  4,43 23
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  35 %
  9 %
  4,48 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  60 %
  33 %
  7 %
  4,53 15
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  60 %
  30 %
  10 %
  4,50 20
  Tävlande
  57 %
  35 %
  9 %
  4,48 23
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  43 %
  9 %
  4,39 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  55- år
  47 %
  53 %
  4,47 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  45 %
  45 %
  10 %
  4,35 20
  Tävlande
  48 %
  43 %
  9 %
  4,39 23
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  70 %
  30 %
  4,70 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  73 %
  27 %
  4,73 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  70 %
  30 %
  4,70 20
  Tävlande
  70 %
  30 %
  4,70 23
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  65 %
  35 %
  4,65 23
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  73 %
  27 %
  4,73 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  65 %
  35 %
  4,65 20
  Tävlande
  65 %
  35 %
  4,65 23
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser