Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Ungdomsserien, finalen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,28 9
-16 år 4,37 4
35-54 år 4,24 4
55- år 4,10 1
Kvinnor 4,63 1
Män 4,24 8
Tävlande 4,27 7
Ej tävlande 4,32 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  44 %
  4,56 9
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Tävlande
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  33 %
  3,89 9
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  75 %
  25 %
  3,75 4
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  13 %
  50 %
  38 %
  3,75 8
  Tävlande
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  11 %
  22 %
  4,29 9
  -16 år
  25 %
  25 %
  50 %
  4,00 4
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  1
  Män
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,29 8
  Tävlande
  29 %
  29 %
  14 %
  29 %
  4,20 7
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Tävlande
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  44 %
  4,56 9
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Tävlande
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Tävlande
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  33 %
  4,67 9
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Tävlande
  71 %
  29 %
  4,71 7
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  4,00 9
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,33 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  1
  Män
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  4,00 8
  Tävlande
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  4,00 7
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  22 %
  11 %
  11 %
  11 %
  33 %
  3,17 9
  -16 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  35-54 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  2,00 1
  Män
  13 %
  25 %
  13 %
  13 %
  38 %
  3,40 8
  Tävlande
  14 %
  14 %
  14 %
  14 %
  43 %
  3,00 7
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  22 %
  11 %
  4,75 9
  -16 år
  75 %
  25 %
  5,00 4
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  63 %
  25 %
  13 %
  4,71 8
  Tävlande
  71 %
  14 %
  14 %
  4,83 7
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2

Annonser