Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Götaälvdalsträffen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,09 13
17-20 år 4,44 1
35-54 år 4,07 9
55- år 4,03 3
Kvinnor 4,10 1
Män 4,09 12
Tävlande 4,09 13
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  69 %
  8 %
  8 %
  4,08 13
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  22 %
  56 %
  11 %
  11 %
  4,13 9
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  17 %
  67 %
  8 %
  8 %
  4,09 12
  Tävlande
  15 %
  69 %
  8 %
  8 %
  4,08 13
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  69 %
  4,31 13
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  11 %
  89 %
  4,11 9
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 12
  Tävlande
  31 %
  69 %
  4,31 13
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  92 %
  8 %
  4,92 13
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  89 %
  11 %
  4,89 9
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  92 %
  8 %
  4,92 12
  Tävlande
  92 %
  8 %
  4,92 13
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  77 %
  15 %
  3,92 13
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  11 %
  78 %
  11 %
  4,00 9
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  8 %
  75 %
  17 %
  3,92 12
  Tävlande
  8 %
  77 %
  15 %
  3,92 13
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  38 %
  15 %
  8 %
  4,08 13
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,11 9
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  42 %
  33 %
  17 %
  8 %
  4,08 12
  Tävlande
  38 %
  38 %
  15 %
  8 %
  4,08 13
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  23 %
  23 %
  8 %
  8 %
  3,77 13
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  44 %
  22 %
  11 %
  11 %
  11 %
  3,78 9
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  42 %
  25 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,83 12
  Tävlande
  38 %
  23 %
  23 %
  8 %
  8 %
  3,77 13
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  38 %
  15 %
  15 %
  3,85 13
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  44 %
  22 %
  3,89 9
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 12
  Tävlande
  31 %
  38 %
  15 %
  15 %
  3,85 13
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  62 %
  8 %
  3,33 13
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  22 %
  67 %
  11 %
  3,25 9
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  25 %
  67 %
  8 %
  3,27 12
  Tävlande
  31 %
  62 %
  8 %
  3,33 13
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  62 %
  8 %
  8 %
  4,17 13
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  22 %
  56 %
  11 %
  11 %
  4,13 9
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  25 %
  58 %
  8 %
  8 %
  4,18 12
  Tävlande
  23 %
  62 %
  8 %
  8 %
  4,17 13
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  31 %
  31 %
  4,56 13
  17-20 år
  100 %
  1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 9
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 12
  Tävlande
  38 %
  31 %
  31 %
  4,56 13

Annonser