Svenska Orienteringsförbundet

Felix Späth

RunnerInfoText_ol

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 634 24,04 2,96
H21 264 24,04 2,96
Gallringsfilter 340 21,07 0,00
H21 340 21,07 0,00
Långlistan 478 22,97 3,73
H21 226 22,97 3,73
Medellistan 793 25,33 2,19
H21 296 25,33 2,19
Nattlistan 2153 298,39 -1,61
H21 295 298,39 -1,61
Sprintlistan 26 7,06 1,38
H21 24 7,06 1,38

Annonser