Svenska Orienteringsförbundet

Aktivitet: SKOFs vårträff

Aktivitet SKOFs vårträff
Arrangör Skånes Orienteringsförbund
Information

Välkommen till Skånes Orienteringsförbunds

VÅRTRÄFF

Onsdag 22 maj 2019, kl 18:30 – 22:00

Husaren, S Rörum

Träffen riktar sig till klubbledare av olika slag och den här gången speciellt till tävlingsledare, men alla som har intresse av och idéer om programpunkterna är välkomna.

Tema: Tävlingsarrangemang

Varför arrangerar vi tävlingar? Varför arrangerar vi inte (fler) tävlingar? 

Vilka moment i tävlingsorganisationen är knepigast att få till? Var är det svårast att rekrytera funktionärer? Vad är mest arbetskrävande? Kan vi göra något för att förenkla arrangemangen, men utan att försämra det som verkligen är viktigt? Finns det något i tävlingsreglerna som vi vill ändra på? Hur kan klubbarna stötta varandra och vad kan SKOF bidra med?

Välkomna att vara med i en workshop för att generera idéer för hur vi kan utveckla våra arrangemang, så att de blir både lättare att genomföra och lockande att delta i!

Program för träffen

  • Workshop om tävlingsarrangemang
  • Information om Ungoteket, som arrangeras igen till hösten
  • Kort information från kommittéer och kansli
  • Redovisning från valberedningsklubbarna
  • Av klubbarna väckta frågor

Anmälan

Här via Eventor senast 19 maj.

Kostnad

100 kr inkl. fika i form av macka samt kaffe/te, faktureras klubbarna i efterhand.

Frågor att ta upp på träffen

Anmäl dessa till styrelse@skanesof.se senast 6 maj.

Hitta till Husaren i Södra Rörum

Från E22 ta av mot S Rörum passera genom byn, Husaren ligger på höger sida intill fotbollsplanen.

Från Höör ta av väg 23 NO Höör mot S Rörum, Husaren på vänster sida strax innan byn.

Från Hässleholm, väg 23, ta av vid Sösdala mot S Rörum i byn ta höger mot Höör, Husaren till höger.

Anmälningsstopp söndag 19 maj 2019 klockan 0:00
Starttid onsdag 22 maj 2019 klockan 18:30
Kontaktperson Sven-Åke Granquist
Antal anmälda deltagare 7

Anmälningar

Namn Namn
André Bjärby Frosta OK
Sven-Åke Granquist Skånes Orienteringsförbund
Magnus Jonasson Skånes Orienteringsförbund
Lotta Linsefors Lunds OK
Anna Ljungqvist Skånes Orienteringsförbund
Axel Matsson Hjärnarps OL
Anne Udd Eslövs FK

Annonser