Svenska Orienteringsförbundet

Om Eventor

Eventor är Svenska Orienteringsförbundets centrala IT-system, som bland annat hanterar tävlingskalender, anmälan, resultat och rapportering. Systemet uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet.

Allmänna villkor

Idrotten orientering består av fyra grenar — orienteringslöpning (traditionell orientering), skidorientering, mountainbikeorientering och precisionsorientering. Förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) har rätt att använda Eventor för tävlingar och aktiviteter som ingår i någon av de fyra grenarna. Till kategorin tävlingar hör internationella tävlingar, mästerskapstävlingar, nationella tävlingar, distriktstävlingar, klubbtävlingar samt närtävlingar. Till kategorin klubbaktiviteter hör exempelvis anmälan till träningar, träningsläger och klubbresor.

Eventor får ej utan godkännande av SOFT användas för tävlingar och aktiviteter som ligger utanför någon av orienteringens fyra grenar.

För internationella värdetävlingar i Sverige, World Ranking-tävlingar (s k WRE-tävlingar) exkluderade, regleras särskilda villkor i avtal mellan SOFT och arrangör.

SOFT ger support för mästerskapstävlingar, nationella tävlingar och distriktstävlingar. För klubb- och närtävlingar, samt klubbaktiviteter, ges begränsad support.

Samtycke till publicering av ditt namn

Enligt Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler samtycker du genom din tävlingsanmälan till att ditt namn registreras i tävlingsdokumentation, såsom anmälningslistor, startlistor och resultatlistor, samt offentliggörs på Internet och i andra media. Du samtycker också till att eventuell GPS-uppföljning offentliggörs.

Personuppgifter

Eventor hämtar person- och organisationsuppgifter från IdrottOnline, som är Riksidrottsförbundets verktyg för administration och kommunikation. För att kunna logga in i Eventor behöver du finnas med i din klubbs medlemsregister i IdrottOnline. Läs mer på sidan för hjälp och support.

Följande information hämtas från IdrottOnline:

 • Idrotts-id (RF:s unika person-id)
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Födelsedatum (ej personnummer)
 • Kön
 • Nationalitet
 • Adress (om medlemmen gett sitt godkännande)
 • Telefonnummer (om medlemmen gett sitt godkännande)
 • E-postadress
 • Orienteringsklubbar personen är medlem i

Inga sponsorerbjudanden eller reklamutskick kommer att skickas ut utan ditt medgivande. Inte heller kommer några adressuppgifter att lämnas till tredje part utan ditt medgivande.

Personnummer

Personnumret från IdrottOnline används endast en gång och detta för att identifiera en medlem. Personnumret ersätts då med ett unikt så kallat idrotts-id, dvs Eventor läser aldrig över personnumret från IdrottOnline.

Beslutet om identifiering via personnummer är taget av RF som ansvarar för IdrottOnline. Den främsta anledningen till beslutet är för att undvika dubbletter i systemet. För orienteringens del förenklar det avsevärt vid framförallt klubbyten, men också vid resultatservice.

Det finns fler fördelar:

 • Det kan göras en samkörning med SPAR-registret, om det valet markeras i IdrottOnline. Det betyder att du som användare inte behöver ange nya adressuppgifter vid flytt. Du kommer att erhålla information på rätt adress. Dessutom slipper du som ansvarig för medlemsregistret i klubben uppdatera adress på medlemmar som flyttar eller byter namn (vid giftermål eller skilsmässa till exempel).
 • Personnummer på alla deltagare är nödvändigt för att tilldelas LOK-stöd. Att använda data från IdrottOnline ger då samordningsvinster, vilket sparar in tid för dig som klubbadministratör/ungdomsansvarig.
 • Som kassör i klubben kan du vara säker på att de fakturor du skickar ut till medlemmar för ej start och efteranmälan baserar sig på korrekt data. Det sparar förhoppningsvis in en hel del administrativt arbete.

Möjligheten att försöka hitta ett annat sätt än att använda personnummer för identifiering hade givetvis funnits men ansågs medföra för mycket utvecklingsarbete och dessutom ändå inte ge ett tillräckligt tillförlitligt resultat. Att exempelvis identifiera på namn och födelsedag (utan de sista fyra siffrorna som finns i personnumret) innebär problem eftersom åtskilliga personer med vanliga namn i IdrottOnline är födda samma dag. Dessutom, som redan nämnts ovan, byter personer namn. Att komplettera med förening innebär problem när personer byter förening, att komplettera med adressuppgift innebär problem när personer flyttar, att komplettera med mobilnummer innebär problem när personer byter mobilnummer osv. Förr eller senare uppkommer dubbletter. Detta undviks i princip helt med identifiering via personnumret som är unikt.

Tekniska krav

Eventor bygger på vedertagna webbstandarder från W3C och fungerar tillsammans med alla någorlunda moderna webbläsare, inklusive Firefox 1+, Safari 1+, Chrome 1+, Internet Explorer 6+ och Opera 7+. Den senaste versionen av respektive webbläsare rekommenderas för en optimal användarupplevelse.

JavaScript

Vissa funktioner i Eventor kräver att JavaScript är aktiverat i din webbläsare för att fungera. Många funktioner kräver visserligen inte JavaScript, men användarupplevelsen blir bättre med JavaScript aktiverat. Du rekommenderas därför starkt att ha JavaScript aktiverat. Sök i din webbläsares dokumentation för att ta reda på hur du gör.

Cookies

Eventor använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt användande av sidan. De cookies som används är av typen sessionscookies, som bland annat lagrar information om vilka sidor du har behörighet till när du är inloggad. Om du väljer att Eventor ska komma ihåg din inloggning används även permanenta cookies. Eventor fungerar även utan cookies aktiverat. Du kan undvika cookies genom att ändra din webbläsares inställningar. För information om hur du gör, se hjälpen i din webbläsare.

Annonsera i Eventor

Det finns möjlighet att annonsera i Eventor. Mer information om format och priser finns på SOFT:s hemsida.

Denna versions tidsstämpel

2018-05-18 00:54

Annonser